Saftige økninger av avfallsgebyret på Hadeland og Ringerike

K +

Ole Petter Løbben, daglig leder i HRA, har sendt brev til eierkommunene og varslet om solide økninger av avfallsgebyret. Foto: HRA.

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) øker avfallsgebyret for husholdninger med 24,4 prosent og for hytter og fritidsboliger er økningen hele 57 prosent. Selskapet forklarer dette med kostnadsøkning, og nevner spesielt strøm, drivstoff, forbrenningsavgift, renter og avskrivninger, forsikring og bompenger. Og at selvkostfondet er tomt.

Avisa Hadeland skriver at for en husholdning med standard 140 liters dunker er gebyrforslaget for 2023 satt til 4691 kroner. Dagens pris er 3770 kroner, og dermed er økningen på 921 kroner, som tilsvarer 24,4 prosent. Om man ønsker 240-liters restavfallsdunk blir prisen 7506 kroner, mot dagens 6032 kroner.

Men denne økningen er likevel prosentvis beskjeden imot hva som venter eiere av hytter eller fritidsboliger i HRA-regionen.  Her øker prisen fra 1487 kroner til 2340 kroner neste år, en økning på 853 kroner eller 57,4 prosent.
Utover faktorene som er nevnt over forklarer HRA denne økningen slik: er: Dette gebyret har til nå ligget på 40% av husholdningsgebyret. Våre beregninger viser at de faktiske kostnadene knyttet til dette tilbudet ligger høyere, og vi foreslår å øke dette til 50% av husholdningsgebyret. Ved innføringen av full kildesortering for hytter og fritidsboliger, som vil bli etablert de kommende årene, forventer vi en ytterligere økning i dette gebyret, heter det i et brev HRA sendte eierkommunene i begynnelsen av november.

Disse økningene er noe helt annet enn hva HRA-abonnentene er vant med. I snitt har gebyret økt med 2,57 prosent i året siden 2012, opplyser rådmannen i Gran i et saksframlegg til formannskapet. Målet er da også at det skal bli en mer normal pristtigning i årene framover, heter det.

Rent formelt er det politikerne i eierkommunene som vedtar renovasjonsgebyret, men i praksis er det styret i HRA som bestemmer hva prisen må være. Det er kun gjennom generalforsamlingen i HRA at gebyrene kan endres, fordi de skal være like i alle kommunene. Men selskapet driver etter selvkostprinsippet og kostnadsøkningern må tas inn igjen ved å øke gebyret til forbrukerne, forklarer avisa Hadeland.

Daglig leder Ole Petter Løbben sier til Kretsløpet at ikke hele den kraftige økningen skyldes kostnader, men også at selvkostfondet trenger tilførsel. – Vi «skyldte» abonnentene en del penger og har derfor holdt gebyret uendret de tre siste årene. Prisendringen nå reflekterer derfor kostnadsveksten i hele denne perioden, sier Løbben. Han sier også at kostnadsveksten fra 2022 til -23 isolert sett utgjør mellom 9 og 10 prosent.

HRA eies av kommunene Ringerike, Gran, Lunner, Jevnaker og Hole, med til sammen ca 67 000 innbyggere.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE