Samarbeid om klimasmart avfallstransport

Avfallsselskaper som representerer 140 kommuner tar nå initiativet til et nærmere samarbeid med leverandørene for å bedre tilbudet på klimasmart avfallstransport. Sammen med det nasjonale programmet Innovative anskaffelser inviterer disse virksomhetene til en leverandørkonferanse 22. august.
Bjørn Erik Rui, utviklingssjef i Vesar, tror et bedre samarbeid blant bestillerne vil framskynde utviklingen i retning av klimasmart avfallstransport.
Bjørn Erik Rui, utviklingssjef i Vesar, tror et bedre samarbeid blant bestillerne vil framskynde utviklingen i retning av klimasmart avfallstransport.

Det er Bjørn Erik Rui, utviklingssjef i Vesar, som har tatt initiativ til dette samarbeidet. Han er for tiden delvis innleid av Avfall Norge som fagrådgiver innenfor anskaffelser. – Vi ser at mange på bestillersiden er svært opptatt av å redusere klimautslippene ved transport av avfall og vil det samme. Vi tror bedre samarbeid mellom disse og økt kunnskap om hva leverandørene faktisk kan tilby, vil kunne bringe dette arbeidet raskere framover, sier han. Rui understreker at dette initiativet ikke primært dreier seg om innsamling av husholdningsavfall, men om videretransport av dette avfallet til behandlingsanlegg. Men også lokale transportløsninger av næringsavfall er tema.

Blant dem som har tatt i bruk klimasmarte løsninger for avfallstransport er Stena Recycling, som frakter bunnaske fra anleggene i Oslo til Moss med elektriske biler med totalvekt 50 tonn.
Blant dem som har tatt i bruk klimasmarte løsninger for avfallstransport er Stena Recycling, som frakter bunnaske fra anleggene i Oslo til Moss med elektriske biler med totalvekt 50 tonn.

Og onsdag 22. august inviteres det altså til en heldags leverandørkonferanse i Næringslivets hus på Majorstua i Oslo, der markedet og leverandørene skal kunne møtes direkte og legge til rette for en videre utvikling av miljøvennlig avfallstransport. De avfallsselskapene som allerede har meldt seg på dette leverandørutviklingsprogrammet er Vesar, RiG, FolloRen, RfD, ROAF, BiR, Asker, Oslo og Sarpsborg kommuner og samarbeidet SeSammen i Midt-Norge, som omfatter 8 avfallsselskaper med til sammen hele 94 kommuner.
Samlingen skjer i regi av leverandørutviklingsprogrammet Innovative anskaffelser, et nasjonalt program for leverandørutvikling som både NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet står bak. – Vi så at et tilsvarende samarbeid om klimasmarte byggeplasser har gitt gode resultater og allerede munnet ut i en veileder, så det var naturlig å ta kontakt med dette programmet, sier Rui.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE