Samtaler på nordisk nivå om felles merking for kildesortering

Som tidligere omtalt har Avfall Norge og LOOP startet et prosjekt for å harmonisere kildesorteringen over hele landet og utvikle felles symboler for de ulike fraksjonene. Nå er samtaler i gang med nabolandene også.
En felles merkeordning har vært etterlyst i flere tiår. Både Hildegunn Iversen, daglig leder i Loop (t.v.) og Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonsjef i ÅRIM mener fordelene er mange. I bakgrunnen står danske og svenske deltakere på møtet i Gøteborg.
En felles merkeordning har vært etterlyst i flere tiår. Både Hildegunn Iversen, daglig leder i Loop (t.v.) og Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonsjef i ÅRIM mener fordelene er mange. I bakgrunnen står danske og svenske deltakere på møtet i Gøteborg.

I slutten av juni inviterte Avfall Sverige nordiske bransjeorganisasjoner til Gøteborg for samtaler om et mulig felles nordisk merkesystem for avfall. Her møtte Avfall Norge, LOOP og Dansk Affaldsforening i tillegg til Avfall Sverige. Representanter fra Finland var også invitert til møtet, men hadde ikke anledning. Det forteller Hildegunn Iversen i LOOP

I Danmark ble det vedtatt å bruke et sett av felles symboler i hele landet i 2016. – I Norge er vi positive til å se til Danmark, og beslutningen her skal landes i september. Svenskene er også positive, men har ikke kommet så langt med arbeidet på dette området som vi har. Men det er et sterkt press på å få tatt de overordnede valgene i løpet av høsten, sier Iversen.

Hun forteller at arbeidet i den norske prosjektgruppa til nå har bestått i forankring og finansiering. Returselskaper, kommuner eller interkommunale selskaper og private avfallsselskaper har blitt invitert til å sitte i en ressursgruppe og bidra økonomisk. – Vi er i dialog med Miljødirektoratet om en søknad fra 2020. Og vi har med oss MEF, Virke, Forbrukerrådet, Grønt Punkt, Norgesgruppen, KS Bedrift og Avfall Norge i en referansegruppe som skal være bindeledd mot andre interessenter i samfunnet, forteller hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE