Skipstransport av avfall ikke nødvendigvis miljøvennlig

DCIM100MEDIADJI_0067.JPG

I Geminors ferske ESG-rapport, som er basert på håndteringen av hele 1,7 millioner tonn avfall, framgår det at skipstransport ikke nødvendigvis er mer miljøvennlig enn biltransport. Det kommer an på hva slags båter som benyttes.

 

Hele 91 % av det kvantumet Geminor håndterer går til energigjenvinning, og både det restavfallsbaserte brenselet og trevirket erstatter i stor grad fossile kilder. Men det lar seg ikke nekte at håndtering og transport av avfall – ofte over landegrenser – også genererer ganske store CO₂-utslipp. Totalt dreier det seg om 890 000 tonn CO₂, noe som tilsvarer 530 kg pr tonn håndtert avfall. Og hvordan disse utslippene oppstår har altså Geminor analysert nærmere.

Nær 76 % av Geminors volum transporteres på bil, og 26 000 tonn av CO₂-utslippene er direkte relatert til denne transporten. Noe mer overraskende er det kanskje at de 24 % som fraktes med båt står for utslipp av hele 21 500 tonn CO₂-ekvivalenter til atmosfæren. Båttransport har altså et langt større karbonutslipp pr tonn avfall, men større gjennomsnittlig transportavstand gjør at utslippet pr tonnkilometer er omtrent det samme som for veitransport.  – Veitransport, som lenge har hatt et dårlig rykte når det gjelder utslipp per tonn, viser seg å ha samme gjennomsnittlige CO2-intensitet som bulktransport med skip i vår transportportefølje. Kontainerfrakt på større skip er det grønneste alternativet, til og med marginalt bedre enn jernbanetransport. Men mye av vårt volum på båt transporteres på såkalte RoRo-ferjer, som har høyest CO₂-intensitet, forklarer bærekraftsansvarlig i Geminor, Christina Telnes.

Christina Telnes, bærekraftsansvarlig i Geminor, har kartlagt CO₂-utslippene fra selskapets virksomhet og er ivrig på å redusere disse framover.

Her er det altså et betydelig forbedringspotensial. – Ved å aktivt velge transporttjenester med lavere fossilt karbonavtrykk, og samtidig utnytte vårt HUB-nettverk for å optimalisere logistikken, kan vi redusere utslippene våre i årene som kommer, mener Telnes.

Figuren viser karbonintensitet  ved transport av avfall med ulike transportmidler. Figuren er hentet fra Geminors ESG-rapport.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE