Slik kan Norge kildesortere

Avfall Norge og LOOP setter nå i gang prosjektet «Slik kan Norge kildesortere». Målet er å harmonisere kildesorteringen over hele landet og ikke minst utvikle felles symboler for de ulike fraksjonene. Ambisjonen er at et slikt felles farge- og piktogramsystem skal være klart innen 1. februar neste år.
Det er Hildegunn Iversen (t.v.) i LOOP og Mona Sæther i Avfall Norge som skal sørge for at det blir felles symboler for de ulike avfallsfraksjonene. På skjermen bak sees de danske felles symbolene (på svart bakgrunn) og noen av dagens tilsvarende norske.

«Slik kan Norge kildesortere» er et flerårig prosjekt for å harmonisere avfallsordningene i Norge. Den langsiktige målsettingen er å sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall, slik at Norge kan oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs rammedirektiv.

Som første ledd i dette skal det etableres en ny og felles merkeordning for alle norske avfallsfraksjoner, og i løpet av året skal avfallsbransjen forhåpentligvis enes om et felles farge- og piktogramsystem for sortering av avfall, sier Mona Sæther, prosjektleder i Avfall Norge.

På et frokostmøte 8. mai presenterte hun ulike alternativer for hvordan man kan gå fram. – Dansk Affaldsforening utviklet nye symboler og i 2016 ble det enighet om at disse skulle brukes over hele landet, hittil har 70 % av avfallsselskapene i landet tatt disse i bruk. Vi kan enten utvikle vårt eget system i Norge eller adoptere de danske symbolene, eventuelt satse på en hybridløsning som ivaretar de norske særtrekkene. Eller vi kan innlede et samarbeid med svenskene, Avfall Sverige er også i startgropen for et lignende prosjekt, og det er absolutt fordeler med å få til en mest mulig harmonisert løsning i Norden, sa hun.

Sæther viste også – uten at det overrasket noen i forsamlingen – at det er en betydelig flora av farger og symboler i bruk i Norge, og at behovet for en harmonisering er stort. – Det er hele 54 forskjellige symboler for de ulike fraksjonene i bruk i Norge, sa hun.

Men Mona Sæther understreker at prosjektet skal vise en felles retning, det har ikke mandat for å pålegge noen endre dagens ordninger. – Prosjektet skal derimot finne frem til så gode og logiske løsninger at kommunene selv velger å tilpasse seg den nasjonale løsningen fremfor å velge lokale spesialløsninger, sier hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE