Sola kommune krever at Fretex fjerner sine innsamlingsbokser

Det blir ingen slike kontainere å finne på kommunal grunn i Sola dersom kommunen opprettholder sitt standpunkt. Foto: Fretex.

Sola kommune ga blankt avslag da Fretex ønsket å inngå en avtale om å sette ut flere innsamlingsbokser av tøy i Sola. Samtidig fikk Fretex beskjed om at eksisterende bokser måtte fjernes, skriver Solabladet.

Den 3. juni sendte Sola kommune svar på Fretex’ forespørsel om å sette ut flere innsamlingsbokser for tøy i Sola kommune, og ønske om å inngå en skriftlig avtale med kommunen. – Vi har tatt en intern vurdering på dette og vi har dessverre konkludert med at forespørselen deres avvises. Per i dag har vi ikke noen løpende avtale og vi ønsker ikke å inngå ny, skriver Sola kommune i brevet til Fretex.
Begrunnelsen for avslaget lyder:
– Kontainerne genererer veldig ofte forsøpling rundt våre returpunkter for glass. Dette medfører en stor økonomisk belastning og gir behov for ekstra bruk av mannskap/ressurser.
– Vår innstilling er at slike kontainere bør plasseres på privat grunn. Sola kommune anmoder at de kontainerne som ligger ved kommunens returpunkter for glass ved «busstasjonen i Sola sentrum» og ved «Tananger gamle kirke» fjernes.

Fristen for å fjerne kontainerne ble satt til 27. juni. De står der riktignok fortsatt, noe som skyldes at svaret fra kommunen ble stilet til en medarbeider som ikke lenger arbeider i Fretex, framgår det.

Avslaget er altså begrunnet med fare for forsøpling og økt ressursbruk for kommunen. Men i en annen artikkel i Solabladet framkommer det at kommunen har blitt klaget inn for Sivilombudet av advokatfirmaet Harris. Dette representerer Fileks, en konkurrerende aktør på innsamling av brukte tekstiler. Dette selskapet ble etablert på Sunnmøre i 2015 av Plamen Petkov og har hatt betydelig vekst siden. På selskapets nettsider framgår det at deler av overskuddet går til Norsk Luftambulanse og Barnekreftforeningen.

I Solabladet framgår det at også Fileks har søkt om utplassering av kleskontainere på kommunal grunn, men fått avslag. I klagen fra advokatfirmaet påpekes at dette er forskjellsbehandling: Kommunens prioritering av Fretex i denne saken fremstår som vilkårlig…. Fileks kan på denne bakgrunn ikke akseptere at kommunen tilsynelatende tilkjenner en etablert operatører en tidsubegrenset rett til å bli værende til fortrengsel for nye aktører, heter det blant annet i klagen.

Men om kommunens vedtak opprettholdes blir det ikke lenger noen kleskontainere på kommunal grunn i Sola, aktørene er henvist til å inngå samarbeid med private grunneiere.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE