Sterke klimagasser samles inn i store mengder

Mengden innsamlet klimagasser og ozonreduserende stoffer fra 2009 til 2021 utgjør over ti prosent av de årlige utslippene av klimagasser i Norge, målt i CO2-ekvivalenter.

Innsamling av gasser fra kjøleskap, varmepumper og andre apparater har de siste 13 årene redusert Norges utslipp tilsvarende 5,1 millioner tonn CO2.

16.september er den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget. Kuldemedier, som brukes for eksempel i kjøleskap og varmepumper, og som bryter ned ozonlaget, er faset ut. Men det finnes fremdeles i kasserte produkter. Disse og mange av erstatningsstoffene er også sterke klimagasser.

Det skriver Miljødirektoratet i en nyhetsmelding.

Det er viktig både å hindre lekkasjer av gasser fra utstyr i bruk, og å samle inn alle slike gasser når utstyr tas ut av bruk.

Innsamlet mengder sterke klimagasser

  • 1200 tonn sterke klimagasser er samlet inn fra blant annet kuldeanlegg i Norge fra 2009 til 2021.
  • Siden 1991 har Stiftelsen Returgass sørget for at disse gassene samles inn og destrueres forsvarlig. Returordninger for elektroavfall bidrar også til at gasser brukt i kuldekrets og isolasjonsskum i kjøleskap blir samlet opp.
  • Innsamlingen skjer på anlegg for resirkulering av hvitevarer, eller desentralisert ved at gassen samles inn ute på de enkelte anlegg hvor gassen har vært brukt.
  • Disse gassenes klimaeffekt tilsvarer 5,1 millioner tonn CO2. Til sammenligning var de totale norske utslippene av klimagasser på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2022.
  • Den totale mengden innsamlet gass over hele perioden utgjør over ti prosent av de årlige totale utslippene av klimagasser i Norge, slik disse beregnes i henhold til retningslinjene fra FNs klimakonvensjon.

Gasser fra kjøleskap, frysere og andre kuldemedier

Gassene er i hovedsak ulike typer kuldemedier fra produkter som kjøleskap, frysere, husholdningsvarmepumper og luftkondisjonering i kjøretøy. I tillegg kommer gass fra større kuldeanlegg og varmepumper brukt i dagligvarehandel, bygninger og industri.

Norge samler også inn gasser brukt i isolasjonsskum i små kjøleskap og frysere, samt brannslukkingsgassen halon og den svært sterke klimagassen SF6, som brukes i høyspentbrytere.

Sparer miljøet for ozonreduserende stoffer og sterke klimagasser

De viktigste ozonreduserende stoffene er såkalte KFK-er, som tidligere ble brukt i blant annet kjøleskap og spraybokser. Disse ble i en mellomfase substituert med de mildere HKFK-ene.

Gjennom internasjonale avtaler og nasjonal regulering fra 1979, er bruken av de ozonreduserende gassene gradvis opphørt.

HFK-er og andre stoffer, som ikke er ozonreduserende, men som er sterke klimagasser, ble faset inn som erstatning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE