Store avfallsmengder håndtert under øvelsen Nordic Response

Under øvelsen Nordic Response var det Forsvarsbyggs rammeleverandører Vest-Finnmark avfallsselskap (VEFAS) og Rikardsen Transport AS som holdt orden på returpunktene og slamtømmingen. Foto: Forsvarsbygg

Under øvelsen Nordic Response var det Forsvarsbyggs rammeleverandører Vest-Finnmark avfallsselskap (VEFAS) og Rikardsen Transport AS som holdt orden på returpunktene og slamtømmingen.

En stor øvelse som Nordic Response, produserte mengder med avfall og slam i et stort geografisk område. Det må ryddes, hentes og leveres på deponi. Det skriver Forsvarsbygg i en nyhetsmelding.

Rapporter så langt viser at det er tømt 60 tonn slam under hele øvelsen, og det er tilbakelagt ca. 10 000 km for å få jobben gjort.

Alt av eiendom, bygg og anlegg skal fungere og driftes i både fred, krise og krig.

Vertslandstøtte må fungere gjennom øvelsen

Verstlandsstøtte under alliert øving og trening betyr blant annet å sørge for gode nok returpunkt for håndtering av avfallet og slammet. Alliert trening og øving foregår året rundt, og Forsvarsbygg skal være en god vert.

Alle lokasjoner som blir brukt under øvelsen skal driftes døgnet rundt, og dessuten sørger vi for velfungerende avfalls- og sanitærsystemer.

I det store øvingsområdet i Finnmark var det satt ut både konteinere og toaletter, lett tilgjengelig nær vegnettet.

Behov døgnet rundt

I Alta hadde Forsvarsbygg utstasjonert personell som var tilgjengelig døgnet rundt, for å ivareta små og store oppgaver. Oppfølging av ulike inngåtte avtaler, snøbrøyting, avfallshandtering og slamtømming, vart ivaretatt av Ida Løvland og Tommy Nord-Varhaug. Kjørelengden de la bak seg i forbindelse med Nordic Response var på vel 4 600 km innenfor øvingsområdet i perioden 1. – 18. mars.

Ida Løvland og Tommy Nord-Varhaug Forsvarsbygg hadde ansvaret for oppfølging av avtalene inngått med Forsvaret. Foto: Forsvarsbygg

Effektive timer

– Kjøretida ble brukt til å besvare telefoner og følge opp utfordringer som blir meldt inn undervegs. En kjører, og en jobbar på telefonen og PC. Det er godt å være i to-spann, forteller Løvland.

Dialogen mellom Forsvarsbygg og Forsvaret har vært viktig for å ivareta leveransene på en korrekt og tilfredsstillende måte. Vi har vært avhengige av tilbakemeldingene deres undervegs, for å gi den understøttelsen de trenger, skriver Forsvarsbygg.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE