Tar til motmæle

Kommunerevisjonen i Oslo forsterker i sin nylig framlagte rapport kritikken mot Renovasjonsetatens arbeid i forbindelse med anskaffelsen som endte med at Veireno gikk konkurs og kommunen overtok avfallshåndteringen. Nå tar daværende direktør Pål A. Sommernes til motmæle.
Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Oslo Ren på grunn av trøbbelet etter Veirenos overtagelse av innsamlingen i Oslo. Men han mener rapportene som er produsert i ettertid gir en feilaktig framstilling av hva som faktisk skjedde.
Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Oslo Ren på grunn av trøbbelet etter Veirenos overtagelse av innsamlingen i Oslo. Men han mener rapportene som er produsert i ettertid gir en feilaktig framstilling av hva som faktisk skjedde.

Det er i et innlegg med tittelen «Skulle offentlige lovbrudd avverge avfallsproblemer?» på nettstedet næringspolitikk.no at Sommernes tar bladet fra munnen. Han viser til at det ikke bare var Oslo kommune som fikk utfordringer, RenoNorden-konkursen skapte problemer for mer enn 130 kommuner.

– Leverandørene var ikke å stole på, selv om de etter gjeldende lov- og regelverk var kvalifiserte som tilbydere, skriver Sommernes.

Han mener videre at både Kommunerevisjonens rapport, og Deloitte-rapporten som ble lagt fram i fjor høst, er preget av etterpåklokskap og ikke tar utgangspunkt i faktagrunnlaget som forelå da tildelingen fant sted. Et sentralt moment i Sommernes’ innlegg er kommunerevisjons påstand: Veirenos manglende økonomiske forutsetninger for oppdraget er den viktigste årsaken til at Oslo kommune ikke lyktes med anskaffelsen. Dette mener Sommernes er et tema Renovasjonsetaten vurderte grundig, han viser også til at tildelingen ble vurdert rettslig av Oslo byfogdembede høsten 2015, etter at Norsk Gjenvinning anla sak for å stoppe inngåelsen av Veireno-kontrakten. Sommernes konkluderer med at det hadde vært brudd på Lov om offentlig anskaffelse å avvise tilbudet fra Veireno.

Sommernes kritiserer også at Kommunerevisjonens rapport i liten grad vurderer de utenforliggende faktorer som bidro til at Veireno mislyktes. Han viser til «gå sakte»-/sabotasjelignende aksjoner hos Veireno og langer også ut mot Energigjenvinningsetaten, som tar imot avfallet på sine sorterings- og behandlingsanlegg. Her mener Sommernes det var «alvorlige ledelsesunnlatelser», ved at det ikke ble orientert om en revisjonsstans i den mest kritiske oppstartsperioden og at Renovasjonsetaten/Veireno ble direkte motarbeidet.

– De grunnleggende problemer og ukulturen hos Energigjenvinningsetaten på Haraldrud ble det etter min oppfatning ikke ryddet opp i før det «var for sent», skriver Sommernes.

Les hele innlegget til Sommernes her

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE