Tester ny løsning for landbruksplast

Det samler seg opp mye brukt plast på en gård, og spesielt på gårder med storfe og sau, der vinterfôret blir pakket i rundballer viklet inn i folie. Men også gjødselsekker, kraftforsekker og plastkanner er avfall som tar plass og som må håndteres.
Produktsjef for rundballeplast i Felleskjøpet, Jan Håvard Kingsrød, viser at plast fra 50-60 rundballer blir komprimerer til en 80 kilos firkant med emballasjepressa.
Produktsjef for rundballeplast i Felleskjøpet, Jan Håvard Kingsrød, viser at plast fra 50-60 rundballer blir komprimerer til en 80 kilos firkant med emballasjepressa.

Håndteringen av plasten er opp til bonden selv. Ofte bestiller han eller hun en kontainer som henter sams plast en gang i året. Denne har kanskje vært lagret ute og for at den ikke skal fly av gårde har bonden lagt noe tungt, som steiner eller paller oppå – og så blir kanskje også dette med i konteineren. Sammen med jord, fôrrester og annet rusk og rask.

Nå kjører Fellesskapet i gang et pilotprosjekt hvor de tilbyr å samle inn plast fra gårder. I første omgang skal dette testes ut i fem kommuner i Østerdalen. Og tanken er å øke kvaliteten på plasten slik at en større del kan gjenvinnes. Det skal skje ved at plasten som Felleskjøpet tilbyr seg å hente må være såkalt riste-ren, og den skal være sortert i definerte fraksjoner og pakket etter Felleskjøpets spesifikasjoner.

– I stedet for at hver bonde selv må levere sin plast på en avfallsstasjon som har avtale med Grønt Punkt, kan Felleskjøpet samle inn denne plasten når de likevel er på gårdene for å levere eksempelvis gjødsel, forteller Hans Kristian Hagen i Felleskjøpet. Det vil derfor ikke bli henting veldig ofte, men sorteringen og pakkingen som Felleskjøpet krever vil gjøre at avfallet tar mindre plass enn det gjør når det lagres løst ute. Plasten skal enten være presset ved hjelp av en emballasjepresse som bonden må investere i, eller den kan også samles i klare 100 liters sekker som igjen samles oppi klare 1000 liters sekker eller i 1000 liters vedsekker. Og storsekker kan også samles i storsekker av samme kvalitet.

En emballasjepresse koster om lag 30 000 kroner, men det vil den være verdt. Den er både tids- og plassbesparende, mener Hagen. Han har allerede fått henvendelser fra husdyrbønder som nå ser en løsning på håndteringen av plast på gården sin og vil kjøpe presse.

Plasten som Felleskjøpet samler inn i pilotprosjektet vil gå til plastgjenvinningsanlegget i Folldal. Om tilbudet slår an og blir rullet ut over hele landet, vil Felleskjøpet finne partnere som kan ta i mot plasten flere steder.

Les mer om pilotprosjektet hos Felleskjøpet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE