Travle tider for lederen i ReMidt IKS

Fra nyttår slår de interkommunale avfallsselskapene Envina, Hamos og NiR seg sammen til ReMidt IKS. Trygve Berdal skal lede det nye selskapet som etter nyttår vil omfatte 17 kommuner i to fylker. Han har nok å pusle med.
Daglig leder Trygve Berdal har det travelt med å få det nye selskapet operativt fra 1. januar. – Men motivasjonen er høy for å få dette til, sier han.
Etter noen svært travle år ønsker Trygve Berdal å trappe litt ned. Men han fortsetter som daglig leder for ReMidt Næring as.

Men Berdal har i hvert fall full backing fra eierne. De tre selskapene eies i dag av 21 kommuner og i samtlige har det vært et solid flertall for å slå dem sammen. Hamos Forvaltning, der Trygve Berdal nå er daglig leder, eies av 11 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Envina IKS eies av Melhus og Midtre Gauldal, etter at Klæbu valgte å tre ut fra årsskiftet 2017-18. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) eies pt. av 8 kommuner på Nordmøre + Oppdal, her er Kristiansund den desidert største. Det er altså 21 eierkommuner idag, men etter de vedtatte sammenslåingene vil det bli 17 eierkommuner i det nye selskapet. Disse har til sammen rundt 130 000 innbyggere og ReMidt IKS vil få en forventet omsetning på ca 300 millioner kroner og ha 80 ansatte. Hovedkontoret skal ligge på Orkanger, men det blir også kontorer i Melhus og Kristiansund.Sammenslåingen har vært et faktum siden slutten av august og fusjonsprosessen ledes av et interimstyre bestående av ledere og nestledere fra styrene i dagens tre selskaper. Noe av det første dette bestemte var at Trygve Berdal (62) skal lede ReMidt IKS.

Det nye selskapet ReMidt IKS skal sørge for innsamling og behandling av husholdningsavfall i en stor geografi.
Det nye selskapet ReMidt IKS skal sørge for innsamling og behandling av husholdningsavfall i en stor geografi.

Han forteller at konstituerende representantskapsmøte i det nye selskapet ble avholdt 14. november, her ble det også oppnevnt en valgkomité som skal forberede valg av styre, dette skal skje på nytt representantskapsmøte 16. desember. – Mye skal på plass, men vi er i rute. Fusjonen berører rundt 100 ansatte, men 20 av disse vil bli overført til innsamlingsselskapet ReTrans Midt, som Hamos eier sammen med Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap, forteller Berdal. Dette betyr at rundt 90 % av all innsamling vil foregå i egenregi i det nye selskapet, kontrakter med Øverland Transport vil bli videreført i Oppdal og noen av kommunene på Nordmøre.

Berdal forteller at ingen vil miste jobben som følge av fusjonen, rasjonalisering vil skje utelukkende ved naturlig avgang. Han sier at bare 7 av mer enn 400 kommunestyrerepresentanter i eierkommunene stemte imot fusjonen og at det er stor entusiasme i arbeidet med å få det nye selskapet opp og gå. Forslag til ny og harmonisert renovasjons- og slamforskrift ble sendt ut på høring allerede i september, med frist til 1. november. – Det var få kommentarer, vi arbeider nå med renovasjonsgebyrene som også skal harmoniseres. Alle kommunene har vedtatt å tildele enerett for kommunalt næringsavfall til det nye selskapet. Og så er det jo en god nyhet til innbyggerne i Envina og NIR-området at det fra nyttår blir gratis levering på gjenvinningsstasjonene, avslutter Trygve Berdal.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE