Truer med å stoppe mottak av avfall

K +

Dette var noe av det inspektørene fikk se da de var på tilsyn hos Tofte Gjenvinning i Årødalen. «Utendørs oppbevaring av EE-avfall medfører fare for utslipp både til vann og luft og må straks opphøre», heter det i tilsynsrapporten. Foto: Statsforvalteren.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal var lite fornøyd etter et tilsyn hos Tofte Gjenvinning i Molde i september. Manglende avfallsjournal gjør at Statsforvalteren truet med å stanse alt mottak av avfall i anlegget.

Det er Romsdals Budstikke som omtaler Statsforvalterens rapport. Her framgår det at det ved tilsynet ble funnet seks avvik, hvorav to alvorlige. «Virksomheten vil bli satt under særskilt oppfølging inntil vi kan se at anlegget drives på en god måte», er konklusjonen.

Det mest alvorlige avviket var manglende journalføring av avfall inn og ut av anlegget. «Tillatelsene krever at bedriften skal føre kontinuerlig journal over avfall som blir mottatt og senere sendt ut fra anlegget. Disse skal lagres i flere år og skal kunne legges fram for forurensningsmyndigheten når vi ber om det», skriver Statsforvalteren.

Tofte Gjenvinning kunne ikke legge fram slike avfallsjournaler under tilsynet, og det ble derfor avtalt at de skulle ettersendes innen en uke. Det skjedde ikke og da Statsforvalteren fortsatt ikke hadde mottatt noe etter to uker, skrev de at det må konkluderes med at Tofte Gjenvinning ikke førte slike journaler.

Det andre avviket som blir sett på som alvorlig, er at virksomheten ikke har tilstrekkelig sikring for farlig avfall som mottas og lagres. Statsforvalteren påpeker blant annet at kunder kan sette fra seg bilbatterier utenfor porten til Tofte Gjenvinning «hele døgnet i en åpen pall der eventuell avrenning går til grunnen», som det heter i rapporten.

«Også inne på anleggsområdet var det lagret farlig avfall utendørs uten tak over eller oppsamling under. Selve lageret for farlig avfall var innendørs, men i et bygg der det var åpninger i veggene og der regnvann rant inn», heter det videre i tilsynsrapporten.

Men Arild Tofte, konstituert daglig leder ved Tofte Gjenvinning, sier til Romsdals Budstkke at de er godt i gang med å rette opp i avvikene. – Vi har lukket en del av avvikene allerede, og vi har også gjort flere tiltak på områder hvor vi har hatt forbedringspotensial. Vi opplever å ha kontroll, men en del av dette tar tid. Vi skal blant annet bygge et nytt tak. Men det er så mye som 12 uker før vi får svar på søknaden om bygging, så da får vi ikke startet på dette før i midten av desember. Ellers har vi ryddet bra opp på området – og vi skal holde det mer ryddig framover, sier han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE