– Vi har ikke vært flinke nok

– Det er ikke regelverket det er noe galt med, men etterlevelsen. Vi tar selvkritikk på at håndteringen har vært for dårlig og innfører nå døgnkontinuerlig overvåking av returområdene ved våre butikker, sier Vebjørn Eilertsen, miljøsjef hos Elkjøp Nordic.
Miljøsjef Vebjørn Eilertsen i Elkjøp Nordic erkjenner at de har vært for dårlige til å sikre EE-avfallet og tar nå grep for å forbedre dette.
Miljøsjef Vebjørn Eilertsen i Elkjøp Nordic erkjenner at de har vært for dårlige til å sikre EE-avfallet og tar nå grep for å forbedre dette.

Miljødirektoratets tilsynsaksjon hos forhandlere av EE-produkter tidligere i år avdekket mange brudd på informasjonsplikten om ordningen, og ikke minst dårlig sikring av innlevert EE-avfall. Det ble gjennomført kontroll av 35 forhandlere i seks fylker, hos 12 av disse var ikke EE-avfallet sikret og på 8 steder ble EE-avfall hentet av uvedkommende uten at det var vurdert hvilke tiltak som kunne hindre dette. Etter disse nedslående resultatene ble bransjeforeninger og større aktører innkalt til et møte hos Miljødirektoratet, der forhandlernes ansvar ble presisert.

Og noen uker senere kom NRK Brennpunkts program, som dokumenterte omfattende og velorganisert smugling av norsk EE-avfall til afrikanske land som Nigeria og Ghana. Etter det har politikere, tollmyndigheter og rederier lovet forsterket innsats mot problemet. Og nå kommer altså forhandlerleddet – der problemet oppstår – også med tiltak.

– Vi har i fem måneder gjennomført et testprosjekt ved Elkjøp Lørenskog. Her har returområdet blitt utstyrt med døgnkontinuerlig overvåking koblet til en vektersentral. Dersom noen forsøker å sette fra seg EE-avfall utenom butikkens åpningstider blir de anropt over høyttaler og får beskjed om å komme igjen i butikkens åpningstid. Det samme gjelder selvsagt om noen prøver å ta med seg noe, men det skal ikke lenger være mulig, vi har også innskjerpet at mottatt EE-avfall skal holdes innelåst, forteller Eilertsen.

Selvplukk av EE-avfall midt i åpningstiden ved Elkjøps returstasjon I Fredrikstad. Dette skal det altså nå bli slutt på. Foto: Dag Magnus Nielsen.
Selvplukk av EE-avfall midt i åpningstiden ved Elkjøps returstasjon I Fredrikstad. Dette skal det altså nå bli slutt på. Foto: Dag Magnus Nielsen.

Han sier testprosjektet på Lørenskog har vært meget vellykket, og at lignende opplegg nå skal installeres ved 40 av kjedens egeneide butikker. – Problemet ved varehuset på Lørenskog, som var en av de mest utsatte, er nå nærmest eliminert. Vi ruller nå ut dette så fort vi kan, og begynner der problemet er størst, sier Eilertsen.

Han forteller videre at de ca 100 Elkjøp-forhandlerne i Norge har tatt imot rundt 17 000 tonn EE-avfall de siste årene, omtrent en tidel av den totale mengden som genereres i landet. – Vi anslår at rundt 10% av det som har blitt innlevert har forsvunnet. Også vi ble overrasket over omfanget og organiseringen av smugling som ble avdekket i Brennpunkt-programmet, sier Eilertsen.

Noen forskriftsendring som fratar butikkene ansvaret for mottak av EE-avfall tror han ikke på. – Butikkenes mottaksplikt er en av årsakene til at vi samler inn mest EE-avfall i verden, og gjennom revisjonen av WEEE-direktivet kommer Europa etter. Regelverket er det beste i verden, det er etterlevelsen som har sviktet. Men nå skal det bli bedre, og det vil medføre at volumet av innsamlet EE-avfall vil øke ytterligere i 2020, sier Vebjørn Eilertsen

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE