– Viktigst at systemet er enkelt og forståelig

K +

Slik oppsummerte Tone Dalen publikumsundersøkelsene om kildesortering i Oslo.

Selv etter nesten ti år får kildesorteringssystemet i Oslotak i mindre enn halvparten av gjenvinningsfraksjonene plast og mat. Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) har brukt betydelige ressurser på å undersøke årsakene til dette og Tone Dalen delte funnene på Avfall Norges webinar om adferdsendring.

Tone Dalen er intet mindre enn fagansvarlig for innbyggerinnsikt, kundereiser og digitale kundeopplevelser i REG. Hun kunne fortelle at etaten har gjennomført ganske omfattende kvantitative og kvalitative undersøkelser blant innbyggerne, for å finne ut hvilke barrierer og drivere som betyr mest for folks kildesortering. Hun konstaterte innledningsvis at det var stor strekk i laget blant Oslos innbyggere, og at mange ikke har noen form for sorteringssystem hjemme, for å etterleve systemet med sortering i fargede poser.

Som ventet er årsakene til dette mange og ulike. En del har null tillit til systemet eller er lei av pekefingre og detaljerte krav fra myndighetene. Men REGs undersøkelser viser likevel at de viktigste barrierene er av mer praktisk art, som forvirring om hva man skal gjøre, mangel på plass, eller at systemet oppleves som for tungvint og tidkrevende. – Flere undersøkelser fra ulike steder viser at egne beholdere for fraksjonene fungerer bedre, sa Dalen.

Barrierene mot kildesortering fordelte seg slik, ifølge undersøkelsene Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo har gjort.

Og allerede for to år siden startet REG opp arbeidet med å utrede en ny løsning for Oslo – Kildesortering i Oslo 2.0 – som ser på alternativer til dagens system. Og det er allerede iverksatt et prøveprosjekt i noen borettslag med egen beholder til matavfall.

Entydig og tydelig kommunikasjon er naturligvis viktig for å få folk til å endre adferd, men ifølge Dalen spiller det også en rolle hvordan denne blir formidlet. – Jo mer direkte jo bedre. Vi har god erfaring med oppsøkende virksomhet, at folk får besøk hjemme. Direkte tilbakemelding i form av brev som forteller folk hvordan kildesorteringen deres er fungerer også bra, i hvert fall i villastrøk det hver husstand har egne beholdere. Det har også effekt å minne om at kildesorteringen faktisk er en plikt. Folk liker det ikke, men påminnelser om at noe er påbudt og at brudd kan få økonomiske konsekvenser er effektivt, sa hun.

Tone Dalen fra Oslo REG vektla betydningen av entydig informasjon, men mente det heller ikke skader å minne folk om at kildesorteringen er en plikt.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE