Vil avvikle henteordningen for papir

Digitaliseringen i samfunnet har redusert volumet av denne fraksjonen kraftig på Helgeland. Nå ønsker SHMIL å erstatte dagens henteordning for papir med en bringeordning. Foto: Astri Kløvstad.

–  Vi kan ikke kjøre rundt med 30 tonns biler lastet med luft. Dette er SHMIL-direktør Håkon Johansens begrunnelse for at selskapet nå ønsker å avvikle henteordningen for papiravfall hos abonnentene.

– Det sier seg egentlig selv. Vi er nå nede på om lag 500 gram papiravfall i snitt per innbygger hver 14. dag. Den delen på bilene som skal romme papir er nesten tom når vi må tømme de andre fraksjonene. Vi kan ikke kjøre rundt og spy ut diesel med 30 tonns biler som delvis er lastet med luft. Miljømessig henger det ikke på greip, sier direktøren i Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) til avisa Helgelendingen.

Avfallsinnsamlingen i selskapet som dekker 11 kommuner på Helgeland skjer nemlig med såkalte tokammer-biler som henter hver 14. dag. I det ene rommet er det restavfall, matavfall og plast i fargede poser som går til optisk sortering, mens det andre brukes til papiravfall. Og dette har altså fått stadig mindre innhold i løpet av de siste årene.

Nå ønsker SHMIL i stedet å gå over til separat innsamling av matavfall og bruke det ledige kammeret til det. På den måten kan bilene kjøre lenger før de må tømmes, og renovatørene kan kjøre en full bil tilbake til tømmepunktet. Dette gir høyere verdiskaping i gjenvinningskjeden, heter det.

På spørsmål om hva folk skal gjøre med papiravfallet etter endringen, gir Johansen følgende svar: – Vi skal fortsatt ha løsninger for papiravfall. Planen er å sette ut kontainere på gjenvinningspunkt ulike steder, hvor folk kan tømme papiret sitt. Det blir omtrent som systemet vi har for papp, glass og metall i dag.

Det framkommer også at dagens papirløsning også gir arbeidsmiljømessige utfordringer. Kildesorteringen av papir skjer nemlig i sekker. Og de fleste abonnenter venter til sekken er helt full før de sleper den ut til der avfallet hentes. Når papirsekkene settes ut for henting, er de derfor tunge, og det sliter på hver enkelt renovatør, siden sekkene må løftes opp og tømmes manuelt i bilene. – Hver ansatt løfter 3,2 tonn, og går 1,1 mil i snitt hver dag. Dette er ei belastning vi tar på alvor fordi vi ønsker å ta vare på våre ansatte. Det er ikke enkelt å få tak i god og pålitelig arbeidskraft i dag, sier Johansen til Helgelendingen.

Han understreker overfor Kretsløpet at endringen ikke er formelt vedtatt ennå, det skal etter planen skje på representantskapsmøte i SHMIL senere i november.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE