Vurderer skiftordningen

Renovasjonsetaten i Oslo måtte videreføre toskiftsordningen da de overtok avfallsinnsamlingen etter Veireno for et drøyt år siden. Dette gir liten fleksibilitet og medførte blant annet at det måtte samles avfall både skjærtorsdag og langfredag. Direktør Hans Petter Karlsen sier modellen er under vurdering.
Hans Petter Karlsen, relativt nybakt direktør i Renovasjonsetaten i Oslo, må konstatere at avfallsinnsamling på to skift gir mange utfordringer.
Hans Petter Karlsen, relativt nybakt direktør i Renovasjonsetaten i Oslo, må konstatere at avfallsinnsamling på to skift gir mange utfordringer.

– Toskiftmodellen har ikke vært prøvd i stor skala i Norge før. En bedre utnyttelse av bilparken er besnærende, men også utfordrende. Alt tilgjengelig materiell er i drift fra halv syv om morgenen til åtte om kvelden, det gjør at vi mangler fleksibilitet og beredskapskapasitet i høytider og andre krevende perioder, sier Karlsen.

Karlsen tiltrådte i desember og må konstatere at hans første vinter som renovasjonsdirektør har vært krevende, med mye snø og svært vanskelige kjøreforhold på de mange småveiene renovasjonsbilene må kjøre. – Klagetallene har vært høyere enn ønskelig de første månedene, vi har hatt etterslep som har vært vanskelig å hente inn, noe som dessverre har ført press på renovatørenes arbeidstid og grensene for tillatt arbeidstid, sier Karlsen.

Han forteller at modellen er under vurdering. – Byrådsavdelingen har bedt oss om å vurdere vår driftsmodell, men vi har ikke konkludert. Vi har i dag ikke nok biler til å gå tilbake til et skift og en eventuell overgang vil kreve tid, sier Karlsen. Som tidligere omtalt er det Byrådets politikk å samle inn avfallet i egenregi ut denne bystyreperioden (2015-19). – Vi forholder oss naturligvis til det, sier Karlsen.

Han forteller videre at kostnadene til dagens innsamling er høyere enn for to år siden (altså før Veireno overtok) og gir budsjettmessige utfordringer. – Etaten holder seg innenfor sitt totalbudsjett, men vi må stramme inn på andre ting og enkelte prosjekter må skyves litt fram i tid, avslutter Hans Petter Karlsen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE