Verstingbransje vil bli best: – Komplisert og kostbart

Fra venstre: Tora Conradi-Larsen, Kurt Holien, Sindre Fossmo-Sørensen, Sandra Nesse, Raymond Isaksen, Helga Bårdsdatter Kristiansen, Arne Munkvold, Chris Hudson, Kim Nordli, Oda Lilleng, Michael Tesfu. Foto Remiks

Fire aktører går sammen for å ta byggebransjen fra «versting», til best. Målet er å vise hvordan man kan skape en ny ledestjerne på bærekraft og ombruk.

– Behovet for et foregangsprosjekt som dette er stort, sier Sindre Fossmo-Sørensen, Banksjef for bedriftsmarked i Sparebank 1 Nord-Norge i en pressemelding.

Satser stort

Sammen med Remiks Næring AS, Econor AS, Bonord og Consto AS har de spyttet inn 5 millioner i satsningen ProffRebell – med samlede investeringer på over 11 millioner. Målet: storskala ombruk av byggevarer, til gevinst for både klima, miljø og lommeboka til byggebransjen, innbyggere og næringslivet i Tromsø.

Bakgrunnen er det som lenge har vært en tøff erkjennelse for byggebransjen. De står nemlig for:

– 40 prosent av CO2-utslippene

– 40 prosent av avfallet

– 40 prosent av energibruket

– 25 prosent av Norges råmaterialer

Det har fått varsellampene til å lyse hos bransjen selv. Tallene er godt kjente for miljøsjef Jon Vindal fra Consto AS. Han forteller at de går i gang med omfattende investeringer i alle deler av verdikjeden for å få ned utslippene, energibruken og avfallsmengdene.

Igjennom ProffRebell skal fullt brukelig overskuddsmateriale fra eksisterende bygg og andre byggeprosjekter tilgjengeliggjøres for gjenbruk både for næringslivet og privatmarkedet.

– Vi sier at vi bygger både for i dag, og for framtiden. Da må ombruk og sirkularitet være en del av likningen. Det vil både være lønnsomt for bransjen, for næringslivet og privatpersoner som vil få tilgang på fullt brukelige materialer som tidligere ville blitt til avfall. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle – ikke minst for klima og miljø.

Komplisert og kostbart

I Oslo klarte man med ombruk av hulldekket å oppnå 90% klimagassbesparelser i byggeprosjekt grunnet ombruk av materialer. Målet for samarbeidsprosjektet i Tromsø er å «omdefinere» hvordan man tenker om materialgjenvinning og ombruk.

– Ombruk er komplisert og kostbart. Med den økonomiske støtten vi har fått og et solid samarbeid over hele næringskjeden kan vi skrive om historien og gjøre ombruk både mulig og lønnsomt, sier Tora Conradi-Larsen, prosjektleder hos Remiks Miljøpark. Chris Hudson, daglig leder i Remiks Næring, og legger til:

– Lite ombruk i næringslivet har vært realiteten lenge, men sammen med aktørene det gjelder kan vi realisere et langt mer systematisk ombruk som vil være til fordel for alle. Kravene til dette øker, særlig i byggebransjen, og da gjelder det å være tidlig ute og legge til rette for dette behovet.

Remiks har hatt stor suksess med gjenbruksbutikken Rebell. Nå tas erfaringene fra denne satsningen ut storskala for byggenæringen, hvor fokus er byggevarer og ombruk i næringslivet i Nord. Satsningen er støttet av Samfunnsløftet, Grønt Samarbeid med den største støtten til nå, og skal bidra til at avfallsmengden og CO2 utslippene reduseres, bl.a. gjennom at transportbehovet og direkte miljøpåvirkning går ned.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE