Personvernerklæring

Kretsløpet («vi») respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personvernloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem
Vi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.

Dersom du fyller inn informasjon i kontaktskjema vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i kontaktskjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene. Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame/nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov.
Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

Merk at behandling av personopplysninger for journalistiske formål er unntatt fra store deler av personvernregelverket. Dette er av hensyn til ytringsfriheten. Vi i Kretsløpet er bevisst våre plikter også i denne sammenhengen og sørger for at personopplysninger blir håndtert på en tilfredsstillende måte.

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål
Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev lagrer vi og bruker vi din epostadresse til å sende deg nyheter og tilbud fra oss.
Vi vil også bruke din e-postadresse eller telefonnummer til å sende deg nyheter og tilbud innenfor regler om eksisterende kundeforhold. Vårt grunnlag er markedsføringslovgivningen.
Vi vil kontakte deg i sosiale medier etter ditt samtykke eller innenfor eksisterende kundeforhold. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet. Vårt grunnlag for dette er samtykke eller legitime interesser.

Utlevering til tredjeparter
Medievekst AS er leverandør som av websidene til Kretsløpet. Medievekst bruker Uniweb som underleverandør på webhosting.

Ved betaling av med kredittkort, lagres dine kortopplysninger hos Stripe, som er PCI DSS-sertifisert. Kredittkortinformasjon vil kun være tilgjengelig i maskert form. Vi lagrer ingen deler av kortnummeret i våre systemer, kun en referanse til transaksjonen i Medievekst sine systemer.

Ved betaling med faktura lagres personopplysninger hos Medievekst. Dette gjelder uansett hvilken måte fakturaen utstedes på, eller hvordan den betales.

Leverandør av nyhetsbrevtjenester bruker vi Komplettweb.
Komplettweb bruker Make AS som underleverandør til nyhetsbrev.

Google Analytics måler antall besøkende til en side, kilder til trafikken, og gjør oss i stand til å se hvordan du bruker nettsiden og vise personlig tilpassede annonser. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn, eller brukes, informasjon som kan benyttes til å identifisere deg som person. Dataene er aggregerte, anonyme, konfidensielle, bevares trygt på Google sine servere, og brukes til å levere og sikre Google Analytics samt utføre operasjoner i systemet.

Hvordan oppbevarer vi opplysningene?
Vi har implementert tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data. Herunder oppbevarer vi opplysningene kryptert der det er nødvendig.
Besøksopplysninger slettes/anonymiseres løpende. Øvrige opplysninger vi mottar fra deg slettes når vi ikke lenger har behov for å oppbevare dem.

Behandling av personopplysninger knyttet til abonnenter
Du kan oppgi personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel om du bestiller et abonnement, deltar i en konkurranse, svarer på en kundeundersøkelse eller dersom du bestiller en annonse. Hvilke personopplysninger som oppgis, kommer an på sammenhengen.

Når du benytter en tjeneste, for eksempel leser +saker på nett, benyttes ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker. Informasjonen som innhentes, kan omfatte informasjon om din brukeratferd (for eksempel hvordan du navigerer på en nettside og hvilke lenker du trykker på), samt informasjon om den enheten du bruker (maskert IP-adresse, nettleserversjon, operativsystem m.m.). Når du besøker et nettsted, kan din omtrentlige geografisk plassering beregnes basert på den maskerte IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert stedstjenester på din telefon eller enhet, vil det i tillegg kunne innhentes mer presise opplysninger om din geografiske plassering dersom du gir ditt samtykke til det.

Vi behandler personopplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, for eksempel i forbindelse med tegning av abonnement, gjennomføring av betaling, sending av kjøpsbekreftelse og ordrehåndtering. Opplysninger vil også kunne bli behandlet dersom du henvender deg til Kretsløpet og i tilfeller hvor vi har behov for å varsle deg om endringer eller andre forhold av betydning for ditt abonnement.
Opplysninger som typisk håndteres i denne konteksten er navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og informasjon om hvilke produkter og tjenester du har bestilt og bruker. Det rettslige grunnlaget for å behandle disse personopplysningene er at det er nødvendig for å gjennomføre abonnementsavtalen og/eller andre avtaler vi har inngått med deg.

Lenker
Kretsløpet.no inneholder lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun for kretsløpet.no, og vi har ikke ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles på eksterne sider.

Deling av informasjon på sosiale medier
Du kan dele informasjon fra mediehusets tjenester på sosiale medier, for eksempel Facebook,  ved hjelp av for eksempel en «Liker»-knapp. Dersom du velger å dele informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på tjenesten.

Opplysninger det sosiale mediet kan samle inn om deg kan gjelde:

  • • Dato og tidspunkt for ditt besøk
  • • Internettadressen eller URL til adressen du besøker
  • • IP-adressen din
  • • Nettleseren du bruker
  • • Operativsystemet du bruker

De vil også kunne knytte denne informasjonen til profilen du allerede har hos dem.

Vi har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vennligst se de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Du anbefales å holde deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din atferd, må du logge ut av det sosiale mediet.

Dine rettigheter
Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket.
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Endringer
Vi vil publisere endringer i personvernerklæringen på nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden betyr at du godtar de endrede personvernvilkår. Brukere av nettsiden bør sjekke personvernerklæringen regelmessig.

Spørsmål eller kommentarer
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@kretslopet.no

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE