Europeisk plastgjenvinningsindustri trapper ned

Europeisk plastgjenvinningsindustri trapper ned produksjonen på grunn av markedsutviklingen forårsaket av COVID-19-pandemien. Problemene er først og fremst knyttet til manglende etterspørsel som følge av at gjenvinningsanlegg holder stengt og rekordlave priser på jomfruelig plast samt den reduserte aktiviteten globalt.

K +

Etterspørselen etter gjenvunnet plast er påvirket av COVID-19-pandemien, og produksjonen bremses nå kraftig ned.

Dette blir opplyst i en pressemelding fra Plastics Recyclers Europe, organisasjonen som representerer europeiske plastgjenvinningsanlegg.

– Hvis situasjonen vedvarer og det ikke iverksettes tiltak for å avhjelpe sektoren, vil det ikke lenger være lønnsomt å gjenvinne plast, og det vil hindre oppnåelsen av EUs gjenvinningsmål og sette overgangen til sirkulær plast i fare, sier Ton Emans som er organisasjonens president i pressemeldingen. Alternativet vil da være å sende den resirkulerbare plasten til deponi eller forbrenning.

Et skadet resirkuleringsmarked vil i tillegg til de alvorlige miljøkonsekvensene ha vidtrekkende samfunnsøkonomiske konsekvenser på grunn av den omfattende sysselsettingen i verdikjeden for avfallshåndtering, heter det videre i pressemeldingen.

Plastgjenvinningsindustrien ber derfor EU og medlemslandene om å inkludere resirkulering som en av sektorene støttet av planen for en grønn omstart etter pandemien og fortsette å implementere tiltakene under paraplyen for sirkulær økonomi.

Å sikre den positive utviklingen i dette markedet er avgjørende for å redusere Europas bruk av jomfruelig plast og for at det sekundære råvaremarkedet og ytterligere investeringer i sektoren skal være liv laga, er budskapet til PRE.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE