Fortum må skaffe 3,8 milliarder selv

K +

GIR IKKE OPP: Jannicke Gerner Bjerkås er tross alt glad for at regjeringen har konkretisert sin støtte, og sier de vil jobbe hardt for å skaffe resten av midlene. – Verden etterspør en løsning for karbonfangst fra avfallsforbrenning, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, sier hun.

Regjeringen presenterte sin CCS-satsing «Langskip» 21. september. Her framgår det at Norcem får grønt lys til å sette i gang sitt prosjekt i Brevik. Også Fortum Oslo varme loves støtte til CO₂-fangst på Klemetsrud, men bare hvis de klarer å skaffe tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder.

Statsminister Erna Solberg hadde følge av hele tre statsråder da dette «skipet» ble sjøsatt på en pressekonferanse, men det var olje- og energiminister Tina Bru som leverte substansen. Hun forklarte at bare første fase av «Langskipet» vil koste mer enn 25 milliarder kroner, da er investeringene og ti års drift regnet inn. Det er transport og lagring som koster mest, det såkalte Northern Lights-prosjektet, som Equinor, Shell og Total samarbeider om. Disse må også ta sin del av støyten, men statens andel er etter forhandlinger anslått til 16, 8 milliarder. Da skal det kunne lagres 1,5 millioner tonn CO₂ årlig i 25 år. Av disse skal Norcem bidra med 400 000 tonn, Fortum kan bidra med like mye om et fullskala fangstanlegg realiseres. Men det er altså meningen at lagringskapasitet skal kunne selges, gjerne til industribedrifter i andre europeiske land.

Fortum Oslo Varmes CO₂-prosjekt på Klemetsrud ble lovet tre milliarder kroner, to milliarder til investeringer og en milliard til drift, men altså bare om Fortum klarer å hoste opp resten av pengene selv. På spørsmål om hvor mye det kan dreie seg om, svarte Tina Bru at hele prosjektet er beregnet til 6,8 milliarder, det mangler altså 3,8 milliarder. Her skal det søkes midler fra EUs innovasjonsfond, men Tina Bru mente annen finansiering også kunne være aktuell, for eksempel fra «vertskommunen» Oslo. – Vi skal heie på Fortums prosjekt, sa hun.

Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Oslo Fortum Varme, er fortsatt betinget optimist. – Vi hadde selvsagt håpet på full finansiering, dette betyr jo økt usikkerhet og forsinkelse. Men vi er tross alt glade for at regjeringen er villig til å bidra til finansieringen av vårt prosjekt med et konkret og betydelig beløp, sier hun til Kretsløpet. I en pressemelding fra Fortum står det også at selskapet allerede er i en prosess med en søknad til EUs innovasjonsfond. – Det er viktig at EU opplever at vårt prosjekt får støtte i Norge. Vi er derfor glade for at Tina Bru sier hun skal heie på oss i den prosessen vi nå skal igjennom, sier hun.

Illustrasjon: Gassnova
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE