Gnister fra sveising utløste eksplosjonen hos Returkraft

K +

Eksplosjonen som ble forårsaket av gnister fra sveisearbeid utløste en kraftig brann i avfallsbunkersen og mottakshallen. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen.

Returkrafts egne overvåkingsvideoer viser at det var gnister fra sveising som utløste den voldsomme eksplosjonen i mottakshallen 24. juni. Men det store spørsmålet er hva som forårsaket at det var så mye eksplosiv gass til stede i mottakshallen.

Avisa Fædrelandsvennen har fått tilgang til noen av filmene fra Returkrafts egne overvåkingskameraer. Her framgår det at det er gnister fra sveisearbeider som pågikk i mottakshallen som utløste eksplosjonen som skadet syv personer og forårsaket alvorlige skader på anlegget. Ironisk nok var sveisingen et ledd i arbeidet med montering av en ny kvern, etter at den gamle ble ødelagt i en brann temmelig nøyaktig et år før eksplosjonen i sommer. – Men det skal være helt uproblematisk å sveise i mottakshallen. Det er gassen som antennes som er problemet, den skal ikke være der. Det viktigste nå er å finne ut hvordan denne oppsto, slik at dette aldri skjer igjen, sier HMS- og kvalitetsleder Ketil Bergmann til avisa.

Overvåkingsfilmene avslører nemlig at den eksplosive gassen kommer fra avfallet i bunkersen, og etterforskernes jobb blir derfor å analysere avfallet som ble tømt i bunkersen før eksplosjonen. Et spørsmål er det også om utpumpingen av luft fra mottakshallen fungerte som den skulle. For å hindre lukt og opphoping av gass suges det nemlig ut 75 000 kubikkmeter luft fra mottakshallen og over i forbrenningsovnen hver time.

Overvåkningsvideoene gir ingen forklaring på hvordan gassen oppsto eller hvorfor den hopet seg opp, men gjør at etterforskerne kan utelukke selvantenning i avfallet eller gnister fra batterier som utløsende årsak. – Vi ser også at personskadene oppstår som følge eksplosjonen, ikke den etterfølgende brannen, sier Bergmann til Fædrelandsvennen.

Som tidligere omtalt etterforskes saken av politiet, der Agder politidistrikt får bistand fra Kripos. I tillegg har Returkraft engasjert selskapet Gexcon, eksperter på brann- og eksplosjonsvern, for å komme til bunns i saken.

 

Les også:

Returkraft tar ikke imot avfall før i november

Voldsom eksplosjon hos Returkraft – syv sendt til sykehus

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE