Helslakt fra Riksrevisjonen

K +

Riksrevisor Karl Erik Schøtt-Pedersen konkluderte med at myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransport var kritikkverdig. Dette er det nest sterkeste ordet i Riksrevisjonens vokabular. Foto: Riksrevisjonen/Mathias Fossum.

Riksrevisor Karl Erik Schøtt-Pedersen la ingenting imellom da han presenterte rapporten om myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter. – Den er mangelfull, sjansene for å bli oppdaget er små og konsekvensene om man skulle bli det er minimale, sa han.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for å føre tilsyn med avfall som går ut av Norge og innsatsen herfra ble levnet liten ære: – Miljødirektoratet kan ikke dokumentere at de gjennomfører et risikobasert tilsyn med eksport av avfall. Deres risikovurdering er ikke oppdatert siden 2016, det er svakheter i implementeringen av grensekryssforordningens krav og Miljødirektoratet avdekker få alvorlige avvik i sine egne tilsyn. I løpet av de fem årene fra 2017 til 2021 har ikke direktoratet anmeldt mer enn åtte saker om ulovlig avfallseksport. En vesentlig årsak til det er at sakene ikke er tilstrekkelig utredet til å kunne anmeldes, sa Schøtt-Pedersen.

Brenning av elektronikk på søppelfyllingen i Agbogbloshie like utenfor Accra i Ghana. Regelverket skal hindre norsk avfall å ende på denne måten og dette bildet pryder forsiden av Riksrevisjonens rapport. Foto: Muntaka Chasant/Wikimedia Commons.

Han etterlyste også andre sanksjonsmuligheter, som overtredelsesgebyr. – Klima- og miljødepartementet ba om at dette skulle utredes allerede i 2014.  Men det har foreløpig ikke skjedd noe, sa Schøtt-Pedersen. Han var også ganske klar på at det lave antallet anmeldelser ikke skyldtes at omfanget av ulovlig avfallseksport var lite: – Hele 72 ganger i den samme femårsperioden har Miljødirektoratet blitt varslet av andre lands myndigheter om ulovlige forsendelser fra Norge og i mange av tilfellen har lasten blitt returnert hit. Men Miljødirektoratet har ikke fulgt opp noen av disse varslene, sa Schøtt-Pedersen.

Men han hadde da klart å finne en sak der Miljødirektoratet hadde gjort en bra jobb. – Vi ser at andelen norske skip som sendes til opphugging på strendene i India, Pakistan og Bangladesh har gått ned. Det tror vi skyldes den jobben som ble gjort da skipet Harrier ble holdt tilbake og eierne anmeldt, sa Schøtt-Pedersen. (Saken endte med at skipsreder Georg Eide ble dømt til seks måneders fengsel og at to millioner kroner ble inndratt.)

Men det generelle bildet var altså nedslående og heller ikke Tolletaten gikk klar av Riksrevisjonens kritikk: – Kontrollene Tolletaten gjennomfører er lite egnet til å avdekke ulovlig avfallseksport, sa Schøtt-Pedersen. Han viste til at 3500 forsendelser ut av landet ble kontrollert i 2021. Men i et stort flertall dreier det seg bare om dokumentkontroll, bare 46 forsendelser ble kontrollert fysisk, sa Schøtt-Pedersen. Han anbefalte at Finansdepartementet å påse at Tolletaten i større grad gjennomfører fysiske kontroller når dette er egnet til å avdekke ulovlig avfallseksport.

Hel rapporten fra Riksrevisjonen finner du her: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2022-2023/myndighetenes-kontroll-av-grensekryssende-avfallstransporter/.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE