Leif-Magne Hjelseng ute av Iris-Salten

K +

Leif-Magne Hjelseng fikk beskjed om å rydde pulten kjapt. Men ingen får vite hvorfor.
I begynnelsen av oktober ble det inngått en fratredelsesavtale mellom Iris-Salten og selskapets direktør gjennom de siste 14 årene, Leif-Magne Hjelseng (54). Den innebar at Hjelseng fikk etterlønn i 20 måneder, men bare en uke på seg til å rydde pulten sin.

 

Avtalen inneholder også et punkt om at ingen av partene skal uttale seg offentlig om bakgrunnen for fratredelsen. Styreleder Ragnar Andreas Pettersen er derfor meget ordknapp. – Avtalen er ikke hemmelig, men jeg har ingen kommentarer utover den, sier han til Kretsløpet. Og avtalen, som i sin helhet har blitt publisert på Avisa Nordlands nettsider, er relativt raus. Her framgår det at Hjelseng skal motta lønn og ha pensjonsopptjening fram til 31.05 2022, i tillegg får han 150 000 kroner med en gang, til dekning av etterutdanning.

Til gjengjeld var det bare å pelle seg ut: Hjelseng skal ifølge avtalen «snarest og senest innen syv dager rydde sin kontorpult og tilbakelevere alle dokumenter og eiendeler arbeidstaker besitter eller på annen måte har kontroll over, herunder nøkler osv, til styreleder Ragnar Pettersen».

Men den mest spesielle med avtalen er kanskje at takketalen er tatt inn som et eget punkt:

«Styrets leder Ragnar Pettersen ønsker å takke Leif-Magne Hjelseng for hans innsats med oppbygging av selskapet. Han har med sin enorme kompetanse, innsikt og engasjement uomtvistelig skapt resultater for eierne og bygget Iris til å ha blitt et av Norges mest spennende og framoverlente avfallsselskaper», heter det i avtalens punkt 10.

Men dette punktet avsluttes slik: Den samme informasjon kan gis til media eller andre dersom den etterspørres. Det skal ikke gis ytterligere kommentarer fra noen av partene, verken internt, eksternt eller til media.

Dette har ikke Avisa Nordland særlig sans for. Avisa har bedt om innsyn i begrunnelsen og fått avslag. På lederplass 9. oktober krever avisen større åpenhet.

– Når så store offentlige midler brukes på å bli kvitt en toppleder har de som betaler regninga krav på å få vite hvorfor. Avtaler gjort i lukkede rom og holdt skjult for offentligheten hører ikke hjemme i et demokrati, står det her.

Men Leif-Magne Hjelseng later til å ville gjøre sitt for å etterleve avtalen, han har ikke besvart henvendelser fra Kretsløpet.

Styreleder i Iris-Salten, Ragnar Pettersen fra Fauske, har utformet en avtale som pålegger partene å holde kjeft. Foto: Iris-Salten.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE