Unntaksåret endte godt for de private avfallsaktørene

K +

DYSTERT i MARS: Stengte gjenvinningsstasjoner og liten optimisme å spore da koronaviruset stengte ned landet i mars. Men 2020 kom likevel til å bli et bra år for aktørene i avfallsbransjen.

Det er litt for tidlig å få tak i konkrete tall når det gjelder 2020-resultatene hos «de fire store». Men det legges ikke skjul på at fjoråret endte opp som et bra år for dem, i hvert fall bedre enn 2019.

 

Vekst i omsetning og overskudd

Direktør Vidar Svenning Olsen i Ragn-Sells så ikke lyst på det i mars i fjor, da koronatiltakene stengte ned flere bransjer. Da ble det sendt ut permitteringsvarsler og frykten var stor for at også bygningsbransjen skulle rammes. Men slik gikk det altså ikke. – Vi hadde en nedgang i volum fra mars og til litt utpå sommeren. Men så tok det seg oppover høsten og slutten på året ble veldig bra. Da fikk vi også en prisøkning på viktige fraksjoner som metaller og papp/papir. Vi endte derfor med en vekst i forhold til 2019, både på omsetning og resultat, sier han. Og i 2019 var omsetningen i Ragn-Sells as 1,57 milliarder og resultatet før skatt ca 56,5 millioner. Men nedstengningen nå etter nyttår har skapt ny usikkerhet. – Det rammer oss naturligvis at kunder innen reiseliv og varehandel må stenge. Men det viktigste for oss er at bygg- og anleggsbransjen holder hjulene i gang og det har den foreløpig gjort, sier Svenning Olsen til Kretsløpet.

 

– Klarte å kompensere

Også konsernsjef Erik Osmundsen hos storebror Norsk Gjenvinning er godt fornøyd. – Fjoråret startet verst mulig, med liten aktivitet og lave priser som falt ytterligere som følge av koronapandemien. – Men utover året klarte vi å kompensere for mye av inntektsbortfallet med ny aktivitet, innovasjon og etter hvert prisøkninger. Våre ansatte gjorde en enorm innsats for å holde hjulene i gang og tilpasse kostnadene til den nye virkeligheten, skriver han i en SMS til Kretsløpet. Osmundsen vil foreløpig ikke gå ut med konkrete tall, men bekrefter at 2020 ble bedre enn 2019. Da hadde konsernet Norsk Gjenvinning Group ifølge årsrapporten en omsetning på 4,81 milliarder og et driftsresultat på beskjedne 23 millioner. –  I 2020 ble vår balanse betydelig styrket gjennom frigjøring av arbeidskapital og refinansiering, skriver Osmundsen.

 

– Bra for våre fraksjoner

Også Max Trandem, adm. dir i Stena Recycling, kan se tilbake på et positivt år. – Det var ikke lett å forutse i mars, men aktiviteten har vært god på de områdene som betyr mest for oss, nemlig jern og metaller og elektronikk. Det har også vært en positiv utvikling på prisene nedstrøms, særlig på slutten av året, sier han. Selskapet er en del av Stena Metall-konsernet og har avvikende regnskapsår som avsluttes 31.08. Max Trandem strør ikke om seg med tall av den grunn, han sier at konserntilknytningen og det avvikende regnskapsåret gjør sammenligninger lite relevante. På proff.no står Stena Recycling med en omsetning på 1,49 milliarder og et resultat før skatt på 69,6 millioner i 2019. – Det kan være noe engangseffekter her, men den underliggende driften er på det samme nivået i 2020, sier Trandem.

Les mer i Kretsløpets magasinutgave nr 1-2021

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE