Avfallsskandalen i Sverige vokser

RUNDBALLER: Slike baller inneholder vanligvis – som her – konservert dyrefôr, men også avfall kan pakkes inn på denne måten. For transport og mellomlagring, vel å merke. Ikke som en endelig løsning. Og ikke for å dekke over miljøgifter.

Kretsløpet har tidligere skrevet om det svenske konsernet Think Pink og deres datterselskap NM Trading och Transport som med høy sigarføring tjente gode penger på å samle inn avfall, men som har hatt vesentlige mangler i sin håndtering av avfallet.

Nå forteller nettstedet recyclingnet.se at foretaket etter alt å dømme har gravd ned miljøfarlig avfall og deretter lagret store mengder bygg- og riveavfall oppå. Byggavfallet er ballet inn i plast slik at det til forveksling ligner landbrukets siloballer. 20 000 slike avfallsballer har i tre år stått på en industritomt i Barva, langs E20 mellom Eskilstuna og Strängnäs, og altså dekket over langt farligere avfall i grunnen under. Det er nettopp det skandaleomsuste NM Tading och Transport som har leid denne tomten til mellomlagring av avfall.

I følge recyclingnet har radiokanalen P4 Sörmland fått kjennskap til at det samme har skjedd to andre navngitte steder. Til radiokanalen sier aktor Linda Schön at det drives forundersøkelser på flere steder, blant annet disse, men at man ikke ønsker å gå ut med flere opplysninger for å kunne arbeide med undersøkelsene uten forstyrrelser.

 

Les også: Overfylt og mulig ulovlig avfallsdeponi utenfor Stockholm brenner

Les også: Fare for brann i enda en av NMTs fyllinger

Les mer i Kretsløpets magasinutgave nr 1 2021.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE