Bare en femtedel av avfallet finner veien til avfallssystemet

Avfallet i Banyuwangi undersøkes. Rapporten viser at bare 22% av avfallet som genereres tas hånd om av avfallssystemet i regionen. Foto: ISWA.

Hele 78% av de 853 tonnene som daglig genereres i Banyuwangi havner utenfor det etablerte avfallssystemet. Det er estimert at dette medfører at 4500 tonn plast årlig havner i elver og kanaler og etter hvert føres ut i havet.

Avfall Norges internasjonale prosjekt Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), har undersøkt avfallsgenerering og håndtering i regionen Banyuwangi, øst på øya Java i Indonesia,      med 1,7 millioner innbyggere. Og av rapporten framgår det at 666 tonn avfall daglig havner utenfor det formelle avfallssystemet. Hele 75% av dette er organisk avfall som kan gjenvinnes ved kompostering, men 15% er plast og dette utgjør 48 500 tonn årlig.

Av dette har man funnet at rundt 20 000 tonn samles inn for gjenvinning, mye av det gjennom et nettverk av aktører utenfor det formelle avfallssystemet. Men av de 28 200      tonn årlig som ikke gjenvinnes er det estimert at 16 500 tonn brennes uten energigjenvinning, 7000 tonn dumpes eller graves ned på land, mens 4 500 tonn årlig havner i ulike vannveier og sannsynligvis ender i havet.

Rapporten konkluderer videre med at området har et stort potensial for å forbedre avfallshåndteringen og redusere lekkasjen av plast til havet. Nettverket av aktører som arbeider med gjenvinning og avfallshåndtering spiller en vital rolle, og må støttes videre.

– Avfall Norge tror at gjennom å etablere et solid datagrunnlag for avfallsgenerering og håndtering, har CLOCC og partnere i samarbeid med lokale myndigheter og interessenter et godt utgangspunkt for å utvikle bærekraftige og effektive planer for avfallshåndtering, sier Oda Kristin Korneliussen som er prosjektkoordinator for CLOCC.

CLOCC jobber for å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i utvalgte områder i land der store mengder plast på avveie havner i havet.

Link til rapporten her

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE