Geminor åpner automatisert brenselproduksjon i Ålborg

Her ved Geminors nye anlegg i Ålborg skal det produseres 40 000 tonn avfallsbrensel årlig, og alt skal brukes ved sementfabrikken Aalborg Portland. Foto: Johny Kristensen.

Geminor har siden selskapet startet opp levert avfallsbrensel til sementfabrikken Aalborg Portland og signerte ifjor en kontrakt om levering av 40 000 tonn SRF (solid recovered fuel) årlig. Og dette brenselet produseres ved et nytt anlegg som nettopp er tatt i bruk.

 

– Dette er et moderne kverne- og blandeanlegg som er utviklet for å levere kvalitetsbrensel til Aalborg Portlands sementovn. Her henter vi råvarer fra store deler av Europa og produserer tilpasset avfallsbrensel ved å sortere og finjustere» ulike fraksjoner. Slik klarer vi å produsere et homogent brensel som overholder strenge krav til klor, biomasse og annet innhold, sier Per Cederberg, som bærer tittelen Account & Development Manager i Geminor.

Det er Geminors datterselskap Geminor Waste Treatment (GWT) som får ansvaret for å operere den nye produksjonslinjen i Aalborg.  – Den nye produksjonslinjen består av en rekke enheter og er er nærmest helautomatisk, forklarer leder i GWT, Johan Olø. – Vi har en kjedebeltetransportør fra Westeria, med to meters bredde, som også fungerer som en bunker for bulkmateriale. Den forsyner en robust kvern, Metso 4000-8, som reduserer materialet ned til 0-300 mm størrelse. Deretter sorterer en magnetseparator fra Steinert metaller ut fra avfallet, før en finkvern – Metso 3550 – produserer fra 0-20 til 0-100 mm materiale avhengig av behovet, sier Johan Olø.

Aalborg Portland har ifølge pressemeldingen fra Geminor et ambisiøst mål om å erstatte 75% av sitt fossile energiforbruk med alternative brensler. – Dette vil kreve tett samarbeid med leverandørene om den riktige blandingen av brenselet. Den nye produksjonslinjen i Aalborg er et godt eksempel på et initiativ som gjør sementproduksjonen mer bærekraftig, sier Per Cederberg.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE