Geminor etablerer første mobile enhet for balling av avfall til forbrenning i Storbritannia

De mobile enhetene har vært vanlige i Norge og Skandinavia i noen år. Nå får også Storbritannia slike, takket være det norske firmaet Geminor. Foto Geminor

Økt etterspørsel etter midlertidige tjenester innen balling gjør at gjenvinningsselskapet Geminor nå etablerer Storbritannias første mobile operasjonsenhet for avfallsballing. Denne våren har det norske teamet både levert maskiner og trent lokale avfallsprodusenter i balling av Refuse-derived Fuel (RDF) for eksport til Skandinavia.

Et team fra Geminor Norge har i vår hatt ansvaret for å sette opp mobile tjenester for balling av sortert restavfall flere steder i Storbritannia. Oppdraget har bestått i å lære opp regionale britiske avfallsprodusenter i effektiv balling av RDF for eksport og lagring. Det skriver Geminor i en pressemelding.

Det er en økende etterspørsel etter disse mobile tjenestene i Storbritannia, forteller Chris Baggley, key account manager hos gjenvinningsselskapet Geminor i Storbritannia.

– Når anleggene for energigjenvinning er midlertidig stengt for vedlikehold, eller når behovet for RDF reduseres av andre årsaker, er eksport det naturlige alternativet. Men i motsetning til lokale EfW-anlegg – som ofte får løst avfall tilkjørt i walking-floor biler – er eksport av avfall til energigjenvinning i stor grad avhengig av solid balling. De midlertidige, mobile tjenestene som Geminor nå etablerer i Storbritannia legger dermed til rette for mer effektiv eksport, sier Baggley i Geminor UK.

Det britiske avfallsmarkedet har i mange år levert store mengder restavfall som norske, svenske og danske fjernvarmeaktører er helt avhengige av. Geminor har lenge vært den største eksportøren fra Storbritannia.

– På grunn av det nåværende, uforutsigbare markedet er mange britiske bedrifter forsiktige med å investere i egne maskiner eller arbeidskraft for å kunne gjøre ballingen selv. I så måte har noen behov for midlertidige tjenester ved egne anlegg, sier Chris Baggley.

Islendingen Petur Thor Haftorsson er Operational Manager i Geminor Norge, og har ansvaret for det nordiske teamet som baller avfall i Storbritannia.

– De mobile enhetene har vært vanlige i Norge og Skandinavia i noen år nå, men etter hva vi forstår er dette de første mobile tjenestene innen balling i Storbritannia, sier Haftorsson.

– Kapasiteten for ballingen varierer noe, men når vi jobber døgnet rundt med Flexus-maskiner er det mulig å presse og balle så mye som 250 til 300 tonn RDF i døgnet. Driften går nå etter planen, og vi ser et stort potensial for mobile tjenester i Storbritannia framover, avslutter Petur Thor Haftorsson.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE