Storbritannia tar hånd om mer av avfallet innenlands

Det indre markedet har vokst raskt og nye nasjonale mottakere tar nå en større andel av avfallsvolumene i Storbritannia. Den årlige eksporten av RDF/SRF (mars -21 til mars -22) rapporteres til 1,6 millioner tonn – en nedgang på 2,3 prosent fra året før. Foto Geminor

Europas største eksportmarked for refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) rapporterte en eksport av mer enn 135 000 tonn avfall til energigjenvinning i mars måned. Ifølge en rapport fra Footprint Services er dette en reduksjon på 40 000 tonn sammenlignet med mars i fjor. – Vi tror eksporten fra de britiske øyene nærmer seg et minimum og snart vil flate ut, sier landssjef i Geminor UK, James Maiden i en pressemelding.

Av de rapporterte 135 506 tonnene avfall til energigjenvinning som ble eksportert fra England i mars 2022, sto Geminor for 29 196 tonn. I følge «RDF Activity Report» sluppet av konsulentselskapet Footprint Services, utgjør dette 21,5 prosent av det engelske eksportmarkedet i mars. De ferske tallene viser at Geminor dermed opprettholder sin posisjon som den største eksportøren av RDF og SRF med en samlet markedsandel på 13,8 %, etterfulgt av selskapet Probio (10,7 %), Andusia Recovered Fuels (9,7 %) og Bertling Enviro (9,2 %).

Totalt håndterte Geminor UK mer enn 42 000 tonn RDF og SRF i mars, og eksporterte mer enn 280 000 tonn i løpet av de foregående 12 månedene, inkludert forsendelser fra Skottland, Nord-Irland og Irland.

Eksporten faller

Rapporten viser at den totale månedlige eksporten fra England i mars måned er 40 055 tonn lavere enn i mars -21, da 175 561 tonn ble sendt ut av landet.

– I praksis er eksportmarkedet fra Storbritannina i år halvert sett opp mot eksporttallene for fem år siden, sier Country Manager Geminor UK, James Maiden. Foto Geminor

– Vi har sett en betydelig endring i det britiske markedet siden 2018, da den årlige eksporten fra England var i overkant av 3 millioner tonn. I praksis er eksportmarkedet i år halvert sett opp mot eksporttallene for fem år siden, sier Country Manager Geminor UK, James Maiden.

– Det indre markedet har vokst raskt og nye nasjonale mottakere tar nå en større andel av avfallsvolumene. De nye anleggene som bygges er dessuten rigget for RDF med lav CV (Calorific Value), noe som gradvis har redusert eksporten av RDF av denne typen. Samtidig har COVID, BREXIT, krigen i Ukraina og de pågående transportutfordringene gjort eksporten mer kostbar, sier Maiden.

Den årlige eksporten av RDF/SRF (mars -21 til mars -22) rapporteres til 1,6 millioner tonn– en nedgang på 2,3 prosent fra året før.

– De siste markedstallene, utover tilbakemeldinger vi får fra våre kontorer rundt om i Europa, gir oss tro på at nedgangen i eksporten begynner å flate ut og at vi når et mer stabilt britisk eksportmarked på rundt 1 til 1,5 millioner tonn årlig, sier James Maiden.

– Alt RDF er ikke registrert

Eksporten registrert for mars måned kan likevel være noe større enn antatt, forklarer James Maiden.

– Et mer turbulent marked og mindre eksportvolumer fra Storbritannia fører til at flere baller og lagrer avfallet før kommende vintersesong. Siden eksportvolumer ikke blir registrert i det britiske Miljødirektoratets database før RDF’en faktisk er gjenvunnet, er noen av de eksporterte tonnene fortsatt ikke registrert i statistikken, sier Maiden.

– Vår jobb nå blir uansett å sikre volumene av riktig kvalitet både for mottakere i Skandinavia og for mottakere i Storbritannia, sier Maiden i pressemeldingen fra Geminor.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE