Biogass Energi får sin første fyllestasjon

Biogass Energi AS får sin første fyllestasjon for biogass i Aksdal i Rogaland. Planen er at den skal stå ferdig i første kvartal neste år.

Enova har bevilget 7,1 millioner i støtte for å bygge Biogass Energi AS sin første fyllestasjon for biogass i Norge.

–Dette er svært gledelig, og et skritt videre på vegen for å gjøre biogass til et allment tilgjengelig alternativ til fossilt drivstoff for lastebiler i Norge, sier daglig leder Stig Mortveit i en pressemelding.

Biogass Energi AS er eid av energiselskapet St1 sammen med Knapphus Energi og Nor-log Gruppen, og ambisjonen bak selskapet er å bygge et nasjonalt nettverk av fyllepunkter for biogass i Norge.

St1 har over tid satset tungt på biogass og har gjort investeringer både i Norge, Sverige og Finland. Blant annet med oppkjøpet av E.ON Biofor i Sverige som nå heter St1 Biogas AB, og i Finland etablerer St1 og matvareselskapet Valio et selskap for produksjon av biogass fra gjødsel.

– Vi mener alvor med vår satsing på biogass, og har stor tro på at våre ambisjoner innen dette segmentet er riktig, sier Jonas Bæk som er markedsansvarlig for bedriftsmarkedet i St1.

Han understreker at forutsigbare rammevilkår er spesielt viktig i årene fremover.

– Det er helt essensielt for at vi skal lykkes med oppbyggingen av nok fyllestasjoner for at bedriftskunder skal føle seg trygge på at de har tilgang på drivstoff der de er, sier han og legger til at biomandatet også kan være et effektivt og stabiliserende virkemiddel.

– I dag er ikke biogass en del av biomandatet, og vi mener det å inkludere dette i fremtiden gir en god mulighet for å øke innblandingsgraden av biodrivstoff samtidig som det gir oss insentiv til å investere. I Finland har de allerede innført dette, og det ser ut som at det har økt interessen for biogass.

Stig Mortveit i Biogass Energi AS har ambisjoner om å bygge et nasjonalt nettverk av fyllepunkter for biogass i Norge.

Bevilgningen fra Enova er gitt til oppbygging av fyllepunkt i Aksdal i Rogaland, og Mortveit ser frem mot å starte byggingen. Til Kretsløpet forteller han at arbeidet med prosjektering og byggesøknad starter nå når det er klart at Enova gir støtte til prosjektet, og at planen er at fyllestasjonen skal stå klar i første kvartal 2023. – Det er leveringstid på utstyr som blir avgjørende for tidspunktet for oppstarten, sier han. Han opplyser at det allerede nå før fristen 15. februar vil bli søkt Enova om støtte til flere fyllestasjoner.

– Vi er veldig takknemlig for støtten vi nå får fra Enova, og ser fram til å gi full gass videre. Miljøregnskapet for biogass er fantastisk, og teknologien er moden både for fyllestasjoner og biler. Så dette er ikke noe vi bare tester – vi vet det fungerer, avslutter Mortveit.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE