Biogassanlegg på Voss ut på anbud

For snart 20 år siden ble det etablert ny deponikapasitet på Bjørkemoen på Voss. Nå blir det biogassanlegg og biopark på området.

BIR AS lyser nå ut anbud på et prosessanlegg for behandling av matavfall og husdyrgjødsel på Bjørkemoen på Voss. Anlegget skal ta imot 15 000 tonn matavfall fra eierkommunenes husholdninger og husdyrgjødsel fra lokalt landbruk.

 

– Dette blir det første biogassanlegget i Vestland for behandling av matavfall fra hushholdninger. Det vil gi et godt bidrag til den sirkulære økonomien i Vestland. Anlegget vil gi god klimaeffekt, men vel så viktig har det vært å finne gode løsninger for å ta vare på næringsstoffene i avfallet, sier konsernsjef Borghild Lekve i en pressemelding.

Her heter det videre at anbudet er utformet slik at tilbyderne blir oppfordret til å komme med framtidsrettede og innovative løsninger. Dette kommer blant annet til uttrykk i et strengere renhetskrav til biogjødselen enn gjeldende regelverk tilsier. Og i tillegg til metan og gjødsel til landbruket skal også såkalt bioCO2  være en av sluttproduktene fra anlegget.

– Biogassanlegget er planlagt å bli et sentralt element i en framtidig biopark på på Voss. Her skal det tilrettelegges for ulike behandlingsløsninger for bioavfall og oppsirkulering av avfall der det er mulig, sier Jon Grønsberg, dagleg leiar i Indre Hordaland Miljøverk (IHM).

Til Kretsløpet sier Grønsberg at det blant annet betyr at også selskapet Invertapro sin matavfallsbaserte produksjon av insektlarver vil bli flyttet til bioparken på Bjørkemoen.

Konsernsjef Borghild Lekve i BiR og dagleg leiar Jon Grønsberg i IHM kan konstatere at fusjonsprosessen mellom de to selskapene har gått smertefritt.

Som tidligere omtalt inngikk BiR as og IHM i april en intensjonsavtale om å fusjonere de to selskapene. Og Grønsberg sier til Kretsløpet at denne nå er politisk behandlet i begge de to selskapenes eierkommuner, med positive vedtak overalt. – Selskapene vil bli slått sammen ved årsskiftet, konstaterer han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE