Første posetrekning hos ROAF

AND THE WINNER IS: Skiftleder Vegard Dahle ved sorteringsanlegget har fisket opp vinnerposen fra matavfallskontaineren og overlater den til ROAF-direktør Synnøve Bjørke.

Plukkanalyser hos ROAF har vist at det ikke er mer enn 43,6% av matavfallet som befinner seg i de grønne posene. For å få flere til å sortere trekkes det nå ut månedlige vinnere av gavekort blant dem som har skrevet navn og telefonnummer på matavfallsposene. Nå er de første vinnerne trukket, men effekten på sorteringen er det for tidlig å si noe om.

Det er en måned siden ROAF lanserte sitt poselotteri og vinneren for mars ble trukket ved selskapets ettersorteringsanlegg rett etter påske. Og gavekortet på 5000 kroner fra KIWI gikk til Birgit Weigård fra Lillestrøm. I tillegg skal det i løpet av året trekkes ut tre ekstra heldige vinnere av gavekort på 10 000 kroner. Den første av disse ble også trukket og det ble Bente Tøråsen fra Flateby i Enebakk.

Hensikten med det hele er naturligvis å stimulere til bedre sortering og at mer matavfall skal gå til produksjon av biogass. Direktør Synnøve Bjørke i ROAF sier tiltaket vil bli fulgt opp med nye plukkanalyser utover sommeren. – Det medfører også mye klin og problemer for utsorteringen av de øvrige fraksjonene at det er så mye matavfall i restavfallet, sier hun. Ettersorteringsanlegget tar nå imot avfallet fra FolloRen, ØRAS og Halden kommune, i tillegg til ROAF-kommunene, til sammen ca 450 000 innbyggere. Dermed går en avfallsmengde på rundt 65 000 tonn inn i anlegget. Kapasiteten er dermed så godt som fullt utnyttet og anlegget kjøres på to skift.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE