Ingen konkurranse om behandlingen av matavfall fra en halv million mennesker

Greve Biogass, mer kjent som Den magiske fabrikken, skal ta hånd om regionens matavfall også de neste seks årene. Foto: Greve Biogass.

Det var bare en tilbyder da behandlingen av matavfallet i Drammensregionen, Vestfold og Grenland ble lagt ut på anbud i vår. Dermed vil 34 000 tonn matavfall årlig fortsatt finne veien til Greve Biogass, der Lindum ståt for driftingen.

 

De offentlige avfallsbesitterne i regionen etablerte i 2019 selskapet Sirkulær Bestiller AS, nettopp for å konkurranseutsette behandlingsavtaler for matavfall og kloakkslam på vegne av eierne. Selskapet eies av Renovasjon i Grenland IKS, Vestfold avfall og ressurs AS, Tønsberg renseanlegg IKS og kommunene Bamble, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Siljan.

Men etter anbudsrunden og det som omtales som en markedsdialog med flere aktører satt man altså igjen med ett tilbud. Dette ble akseptert og dermed kunne en kontrakt verdt rundt 200 millioner kroner signeres. Den omfatter da behandling av matavfallet i 4 år pluss en opsjon på to år til.

Anne Berit Steinseth, daglig leder for Renovasjonen i Grenland, er også daglig leder for Sirkulær Bestiller as. – Når vi kunngjør denne typen konkurranser og går inn i markedsdialog har vi alltid håp og forventning om flere tilbud. Men vi må konstatere at det fikk vi ikke denne gangen, sier hun til Biogassbransjen.no.

Men hos Lindum og Greve Biogass er man selvsagt fornøyd. — Dette er et stort oppdrag og en løsning vi er stolte av å kunne tilby, sier Anders Bergsli, daglig leder i Greve Biogass i en pressemelding. – Vi tilbyr her en regional og god behandlingsløsning for matavfallet fra over en halv million innbyggere, sier adm. dir. Pål Smits i Lindum i samme melding.

Og det dreier seg altså nå om 34 000 tonn matavfall årlig, men denne mengden er forventet å øke i løpet av kontraktsperioden. Og sammen med husdyrmøkk fra bønder i nærområdet blir dette til rundt 10 millioner såkalte normalkubikkmeter med biogass, noe som tilsvarer omtrent like mange liter diesel. Men det er planlagt å doble denne produksjonen i løpet av de årene den nye kontrakten løper.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE