Jonas åpnet det første av ti anlegg

K +

Statsminister Jonas Gahr Støre var full av lovord da han åpnet Renevos biogassanlegg på Stord. Her sammen med Renevos daglige leder Jan Kåre Pedersen. Foto: Renevo.

Jonas Gahr Støre åpnet offisielt Renevos biogassanlegg på Eldøyane i Stord 24. mai. Men selskapet er allerede i full gang med å etablere et dobbelt så stort anlegg i Etne. Og det langsiktige målet er å bygge ti anlegg med en samlet produksjon på 1 TWh årlig.

Anlegget på Stord startet produksjon rett etter årsskiftet, i fire såkalte Antec-reaktorer som har kapasitet til å behandle 22 000 tonn fiskeavfall og husdyrgjødsel årlig. Men allerede før oppstart ble det søkt om å utvide til ti reaktorer med en samlet kapasitet på 55 000 tonn. Disse skal etter planen installeres i løpet av høsten. Rundt en firedel av råstoffet skal være avfall fra fiskeoppdrett og resten husdyrgjødsel, og i full drift vil dette kunne generere rundt 60 GWh biogass årlig.

– Dette anlegget kutter klimagass to ganger etter hverandre. Først ved at råstoffet som samles inn fra landbruk og fiskeri lages til biogass i stedet for å bli en utslippskilde. Deretter ved at for eksempel lastebiler eller busser kan kjøre på biogass i stedet for vanlig diesel, sa en begeistret statsminister Jonas Gahr Støre under åpningen.

Plaketten som markerte åpningen etterlater ingen tvil om at Renevo har ambisjoner om å etablere flere biogassanlegg. Foto: Anne Marie Hjukse, statsministerens kontor.

Men Renevo er altså i full gang med anlegg nummer to, det skal ligge på Tongane i nabokommunen Etne. Det blir dermed bare tre mil i luftlinje mellom de to anleggene, men nesten ni mil langs vei. – Alle tillatelser er nå på plass og vi regner med å kunne sette spaden i bakken i løpet av september, sier daglig leder Jan Kåre Pedersen til Kretsløpet. Anlegget i Etne er beregnet å koste 200 millioner kroner, forteller han videre.

Anlegget på Stord er utstyrt med såkalte Antec-reaktorer, som bare bruker en uke på omdanning fra avfall og gjødsel til biogass. Pedersen sier at det nye anlegget også vil bli utrustet med slike, men antallet økes til 18, slik at det kan produseres 115 GWh årlig. Noen bekymring for råstofftilgangen har Pedersen ikke. – Nei, vi ligger fint til i forhold til råstoff både fra landbruket og oppdrettsnæringen, avfallet kan pumpes fra båt rett inn i anlegget. Også mer matavfall vil etter hvert gå til biogassproduksjon i denne regionen, mener han.

Men ambisjonen er altså å etablere ti anlegg, og Pedersen forteller at de tar sikte på å etablere det neste i Jondal i Hardanger. Enova har så langt bidratt godt til disse etableringene. Anlegget Jonas åpnet på Stord har fått til sammen 50 millioner kroner i  to omganger og i april ble det gitt tilsagn om 60 millioner til etableringen i Etne.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE