Kontrakt for bygging av biogassanlegget på Voss på plass

Suomen Biovoima Oy vant kontrakten for å bygge BIRs biogassanlegg på Voss. Her ser vi deres salgsdirektør Jani Kangasaho, BIRs konsernsjef Borghild Lekve og administrerende direktør i Suomen Biovoima, Eero Tilsala i forbindelse med signering av kontrakten. Foto BIR

Suomen Biovoima Oy skal bygge BIRs biogassanlegg på Voss. Anlegget forventes å være i drift i løpet av 2025 og er estimert til å koste 370 millioner kroner, inkludert Enova-støtte og tomt.

– Suomen Biovoima Oy leverte totalt sett det beste tilbudet, sier styreleder Aslak Sverdrup. – Vi har gjort en meget grundig kartlegging av det som finnes av biogassanlegg i Norden, og har vært på befaring ved flere anlegg med samme teknologi som det vi får. Suomen Biovoima Oy vil levere fremtidsrettede og innovative løsninger, og vi har spesielt vektlagt at de kan produsere høyverdig biogass og at kravet til biogjødselen som produseres skal være renere enn kravet i dagens regelverk. Med løsningen som er skissert vil vi også sikre oss god lønnsomhet over tid. Dette prosjektet er strategisk viktig for BIR og i tråd med konsernets strategi, sier han i en pressemelding.

Ressursene som skal brukes for å skape biogass i anlegget på Voss er matavfall og kumøkk, og produktene vil bli biogass og biorest. Et anlegg på Voss er derfor ideelt til formålet med god tilgang til råstoffet kumøkk, lokal produksjon av høyverdig biogass og lokal anvendelse av bioresten på en sirkulær måte.

– BIR er opptatt av kvalitetsgjenvinning i alle ledd, sier konsernsjef Borghild Lekve. – Innen den sirkulære bioøkonomien er det viktig at vi tar best mulig vare på ressursene i matavfallet. Bioresten kan benyttes til å skape fôrprodukter, gjødselprodukter og andre aktuelle bioprodukter. Høy kvalitet på biogjødsel som skal produseres er svært viktig fordi det skal være verdifull næring til melkebøndene på Voss. Biogassen kan brukes som drivstoff til tungtransport.

 – BIR ønsker å behandle matavfallet på en miljømessig og kostnadseffektiv måte. Biogassanlegget vil være en avgjørende byggestein i en framtidig biopark på Bjørkemoen på Voss, sier konsernsjef Borghild Lekve.

Kombinasjonen av ulike utnyttelser av biologisk avfall vil kunne gi nye sirkulære forretningsmodeller, som vil utnytte ressursene, men også gi inntektsmuligheter for noe som er kostnader i dag.

– En biopark kan utnytte biogene råvarer mellom ulike forretningsmodeller. Ressursene kan benyttes flere ganger dersom dette gjøres riktig, sier konsernsjef Borghild Lekve. – Produksjon av god gjødsel, med biorest fra biogassanlegg og for eksempel frass fra larveproduksjon kan det potensielt bli god etterspørsel etter og fungere som erstatning for noen av dagens gjødselprodukter.

– Anlegget vil være klargjort for levering av industriell CO2. Forventet mengde er 1.300.000 Nm3 biogen CO2. Bruk av biogen CO2 kan erstatte fossil CO2, for eksempel i veksthus.

– Energipotensialet i en biopark vil være stort, fortsetter Lekve. – Sol, termisk energi og varmeutveksling mellom ulike aktiviteter kan utnyttes i et lukket område. Flere aktører har signalisert at de ønsker å delta i slik utvikling.

En biopark har også et stort potensial for forskning og skoler. Det er mange muligheter for bedre utnyttelse av ressursene i avfallet og forretningsmodeller som ennå ikke er utviklet innen biogen symbiose. Totalt sett vil en biopark synliggjøre BIRs engasjement for å bidra til en mer sirkulær økonomi.

 

Les også: Her blir det biogassanlegg til 370 millioner

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE