Lindum kjøper 34 prosent av Den Magiske Fabrikken for 100 millioner

Den Magiske Fabrikken i Tønsberg har hittil vært 100 % eid av kommuner i Vestfold og Telemark. Via Lindum as kommer nå Drammen kommune med på eiersiden.

Lindum AS har inngått en avtale om å investere 100 millioner kroner i biogassanlegget Den Magiske Fabrikken. Etter transaksjonen vil Greve Biogass AS eie 66% og Lindum AS 34% av denne fabrikken. – Eierne vil sammen arbeide for å styrke Den Magiske Fabrikkens rolle i den sirkulære økonomien og selskapets posisjon som biogass- og biogjødselprodusent, heter det i pressemeldingen.

Den Magiske Fabrikken produserer i dag om lag 10 millioner Nm3 biogass årlig, basert på matavfall fra husholdninger fra store deler av Østlandet og husdyrgjødsel fra gårdsbruk i Vestfold. For å sikre videre investeringer for å øke produksjonskapasiteten og miljøgevinsten i fabrikken ble det tidligere i år startet en prosess for å få inn ekstern kapital.

Og den eksterne kapitalen kommer altså fra noen som kjenner virksomheten godt. Lindum har siden etableringen i 2016 leid og driftet Den Magiske Fabrikken på oppdrag fra Greve Biogass. Denne avtalen avsluttes ved årsskiftet, og Lindum har altså kommet til at de ønsker å gå inn med midler for å støtte selskapets videre vekst, som det heter i meldingen.

Videre står det at for den framtidige lønnsomheten til Den Magiske Fabrikken er det viktig å øke produksjonen av gass opp mot 18 millioner Nm3 i året. For å få til dette trengs investeringer i bl.a. nytt mottaks- og forbehandlingsanlegg for avfall og gassoppgraderingskapasitet. Kapitaltilførselen sammen med andre tiltak som er under arbeid vil være med å støtte utviklingen.

—Vi er fornøyd med å få Lindum med på laget, og ser fram til å utvikle selskapet videre. Det har i prosessen vært viktig for Den Magiske Fabrikken å få inn en industriell partner. Lindum kjenner avfallsmarkedet godt og har god tilgang på råvarer, men mangler egen behandlingskapasitet for matavfall. Det kan vi tilby, sier Anders Bergsli, daglig leder i Greve Biogass.

Med eierskapet i Den Magiske Fabrikken blir direktør Pål Smits i Lindum en enda viktigere aktør innenfor behandlingen av organisk avfall her i landet.

– Lindum har driftet Den Magiske Fabrikken i syv år, og vi har stor tro på det sirkulære konseptet fabrikken er tuftet på, markedet og fremtidsutsiktene. Vi er derfor glade for at vi fremover får ta del i den videre utviklingen som medeier. Lindum er en av landets ledende behandlere av organisk avfall, og investeringen i Den Magiske Fabrikken er derfor viktig, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE