Matavfall og matsvinn: Forslag til nye definisjoner

Det anbefales å ha en definisjon for matsvinn og en annen for matavfall. Foto Joshua Hoehne / Unsplash

En arbeidsgruppe ledet av Miljødirektoratet foreslår en ny definisjon for matavfall og en for matsvinn. Arbeidsgruppa foreslår også å gi Statistisk sentralbyrå (SSB) ansvar for matavfallsstatistikk.

Arbeidsgruppen har hatt deltakelse fra Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Fiskeridirektoratet og SSB. Gruppen foreslår at matavfall fremover defineres som næringsmidler som har blitt avfall. Denne definisjonen følger av rammedirektivet om avfall, som Norge er forpliktet til å gjennomføre gjennom EØS-avtalen. Det opplyser Miljødirektoratet i en nyhetsmelding.

Videre foreslår arbeidsgruppen at Norge beholder en definisjon for matsvinn for bruk i vårt nasjonale arbeid mot matsvinn. Den nye definisjonen for matsvinn tar utgangspunkt i matavfallsdefinisjonen og lyder: Matsvinn er lik den nyttbare delen av matavfallet. Arbeidsgruppen foreslår at denne definisjonen legges til grunn i det videre arbeidet under bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

Arbeidsgruppen mener at ved å ta i bruk de to definisjonene – en for matavfall og en for matsvinn – vil Norge både oppfylle sine rapporteringsplikter under EØS-avtalen og fortsatt opprettholde våre nasjonale ambisjoner rettet mot kutt i den nyttbare delen av matavfallet.

For å sikre en solid og sammenlignbar statistikk, foreslår arbeidsgruppen at SSB tar rollen som statistikkansvarlig for matavfall. Dette er statistikk som Norge er pålagt å rapportere årlig til EU.

Her kan du lese rapporten «Matavfall og matsvinn: forslag til ny definisjon og videre statistikkutvikling»

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE