Ny teknologi for opphenting av slam fra lakseoppdrett skal tas i bruk

Fiskeslam pumpes opp i egne tanker og benyttes i produksjon av gjødsel og fôr. Foto: Benjamin A. Ward (for Ragn-Sells)

Eide Fjordbruk har bestilt verdens første fullskalasystem for opphenting av slam fra lakseoppdrett. Selskapet kan dermed utvide produksjonen og samtidig redusere miljø- og klimapåvirkningen.

Det er Ragn Sells som melder dette og omtaler det som en verdenspremiere. Ny sirkulær teknologi fra bedriftsnettverket ARAL skal gjøre avfall fra lakseoppdrett om til næringsstoffer og ny grønn energi i form av biogass.

– Nye sirkulære systemer for slam betyr mindre press på havet, avfallet blir nyttiggjort og løsningene muliggjør ytterligere produksjon på eksisterende anlegg. Vi er stolte av å kunne hjelpe Eide Fjordbruk med å ta i bruk det første av mange systemer, sier Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i miljøselskapet Ragn-Sells Norge.

Det biologiske avfallet fra oppdrettsanlegg er rikt på næringsstoffer som fosfor og nitrogen. Dette kommer på avveie om vi ikke har systemer for å fange opp dette. Bare i Norge slippes 9000 tonn fosfor ut i havet hvert år. Det nye fullskalasystemet som er utviklet av bedriftsnettverket ARAL forhindrer at næringsstoffene forsvinner i havet, og gjør dem i stedet om til verdifulle ressurser.

For å beskytte miljøet er mengden næringsstoffer et oppdrettsanlegg har lov til å avgi begrenset. Det nye systemet reduserer drastisk presset på havet, og gjør at bærekraftige oppdrettsanlegg som Eide Fjordbruk kan øke produksjonen innenfor sin tillatelse.

Systemet består av flere komponenter, alle fra bedriftsnettverket ARAL, som har fått støtte til utvikling fra Innovasjon Norge. For det første sørger Framo – LiftUP slamoppsamling for at slam og død fisk samles opp for å unngå at dette synker ned på havbunnen. Det filtrerte slammet går til mellomlagring i en lastebøye fra Aquapro, før logistikken håndteres av Ragn-Sells Havbruk.

Slammet kan benyttes på flere måter. Næringsstoffene samles opp og resirkuleres for bruk i gjødsel eller fôr, noe som betyr at systemet er sirkulært fordi fôret går tilbake til oppdrettsanleggene. Det gjenværende slammet brukes i produksjon av biogass som er fornybar energi og bidrar til å kompensere for klimapåvirkningen av matproduksjon. Ragn-Sells har etablert transport av avfall fra Norsk havbruksnæring til biogassanlegg i Norge og Danmark.

– Havet kan fôre mange mennesker over hele verden, men vi må høste rikdommene på en bærekraftig og sirkulær måte. Dette systemet har potensial til å øke produksjonen av fisk i Norge og mange andre land betydelig. Dette uten risiko for eutrofiering som truer kystfiskbestandene, sier Pär Larshans, bærekraftssjef i Ragn-Sells Group.

Det sirkulære systemet vil være i full drift på Eide Fjordbruk sitt anlegg i Hardangerfjorden innen uke 44.

Slik fungerer det sirkulære fullskalasystemet. Illustrasjon: ARAL
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE