– Plast i bioresten hovedsakelig et omdømmeproblem

K +

UFARLIG: Plast i bioresten er ingen stor trussel for matproduksjon eller livet i jorda, sier seniorforsker Erik Joner. Foto: Anette Tjomsland, NIBIO.

– Vi fant nesten alle typer plast i bioresten. Men mengdene er små, plasten er ikke giftig for jordlevende organismer og følgestoffer ser heller ikke ut til å utgjøre noen risiko. Det sa seniorforsker Erik Joner ved NIBIO under avslutningsseminaret for prosjektet Bærekraftig biogass.

Plastforsøpling og spredning av mikroplast er blant de mest fokuserte miljøproblemer. At avfallsbasert biogassproduksjon fører til at det spres plast ut på våre matproduserende arealer er dermed ikke akseptabelt, og bøndenes godvilje er tynnslitt. Men hvor stort er egentlig dette problemet?

Den såkalte Arbeidspakke 2 i det treårige prosjektet som nå er avsluttet har tatt for seg nettopp dette. Og Erik Joners redegjørelse burde være egnet til å berolige. – Selv om fraksjonen er godt synlig dreier det seg om små mengder. Vi har funnet 10-70 gram plast pr kubikkmeter biorest, noe som tilsvarer 0,4 – 2,0 milligram pr kilo jord etter innblandiing. Dette er langt under Mattilsynets nåværende og framtidige grenseverdier, sa Joner.

I prosjektet Bærekraftig Biogass, som har vært et samarbeid mellom mange aktører med Greve Biogass som prosjekteier og NORSUS (tidligere Østfoldforskning) som prosjektleder, har en av målene vært å utvikle nye metoder for å måle og analysere mengden plast og eventuelt andre skadelige stoffer i bioresten.

Ifølge Joner er det ikke signifikante mengder giftstoffer i plasten, det dreier seg jo hovedsakelig om rester av matemballasje som i utgangspunktet er svært ren. Heller ikke ser det ut som at plasten binder seg til såkalte følgestoffer som utgjør noen risiko. Og sjansen for at plasten brytes videre ned til nanopartikler som kan finne veien inn i maten som produseres er også liten. – Fragmenteringen går ikke mot null, den motvirkes også av aggregering i jorda, sa Joner.

Konklusjonen er altså at plast i bioresten hovedsakelig er et forsøplingsproblem og et omdømmeproblem, men dette bør også tas alvorlig. – Godkjennelse fra myndighetene er en ting. Men denne løsningen er jo avhengig av at bøndene vil ta imot bioresten. En god begynnelse vil være å fase ut ikke-nedbrytbare poser til innsamling av plastavfall. Men vi fant også mye annen plast i bioresten, sa Joner.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE