– Produksjonen av biogass vil bli mangedoblet

FYR OG FLAMME: Harmen Dekker i European Biogas Association kan konstatere at organisasjonen han leder nå virkelig har vind i seilene.

Markedet etterspør langt mer LBG (flytende biogass) enn det produseres, store mengder substrat sendes ut av landet og for tida kan biogass produseres billigere enn markedsprisen for naturgass. I tillegg vil et gasshungrig EU at produksjonen av biogass mangedobles.

Den relativt ferske organisasjonen Biogass Norge hadde sin første fysiske konferanse i Oslo 1. og 2. mars. Med mer enn 100 frammøtte var det stinn brakke og altså stor optimisme, selv om bakteppet for denne ikke bare er hyggelig. – Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her og si at biogass har en militærstrategisk funksjon. Men den siste tiden har vist oss at energi ikke er noe vi kan ta for gitt, sa Ragnhild Borchgrevink da hun åpnet konferansen. Hun er direktør for VEAS og styreleder for Biogass Norge.

Men optimismen på konferansen har heldigvis en bredere basis enn den siste ukens tragiske utvikling i Ukraina. Harmen Dekker leder European Biogas Association som organiserer 42 nasjonale bransjeorganisasjoner med mer enn 7000 medlemmer. Han kunne fortelle at interessen for biogass i Europa nærmest har eksplodert det siste året. Det handler om forsyningssikkerhet, men faktisk også om pris. – Våre medlemmer kan produsere biogass for rundt 55 euro pr MWh (som tilsvarer ca 55 øre pr KWh). Prisen på naturgass har i vinter ligget på rundt 80 euro og akkurat nå er den enda høyere, fortalte han.

Men det ligger også politiske beslutninger bak. EU har lenge hatt offensive målsettinger på fornybar energi, eksempelvis at 11% av gassen som brukes i de 27 medlemslandene skal være fornybar innen 2030. – Dette betyr en mangedobling av produksjonen, men også dette målet vil bli forsterket i den såkalte gasspakka som etter planen skal vedtas 8. mars. Alle som har forutsigbar tilgang på råvare bør nå investere i biogassproduksjon. Avsetning kommer ikke til å bli noe problem, sa Dekker.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE