Renevo starter opp på Stord, vil bygge anlegg nummer to i Etne

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn foran biogassanlegget på Stord, da Renevo lanserte planene for bygging av sitt andre biogassanlegg på Vestlandet. Her sammen med Ordfører i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, og Jan Kåre Pedersen. Foto: Renevo.

Renevos biogassanlegg på Stord er snart klart for prøveproduksjon. Og selskapet har nettopp avholdt folkemøte i Etne for å presentere planene for et nytt anlegg til 200 millioner kroner der.

I mai i fjor avduket Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn grunnsteinen til daværende Sunnhordland Naturgass sitt biogassanlegg i Eldøyane næringspark på Stord. Anlegget står nå nærmest ferdig, det har kostet rundt 120 millioner kroner, hvorav 50 millioner er Enova-støtte bevilget i to omganger. Det skal årlig ta imot 55 000 tonn gjødsel og avfall fra oppdrettsnæringen, og omdanne dette til rundt 60 GWh biogass.

I løpet av byggetida har Sunnhordland Naturgass skiftet navn til Renevo as, og Norske Shell sitt datterselskap Gasnor kom inn som en 50% eier av selskapet (Gasnor er senere solgt til spanske Molgas Energy Holding).  Og nå presenterer Renevo altså planer for et anlegg nr 2. Det skal etter planen ligge på Tongane i nabokommunen Etne. Det blir dermed bare tre mil i luftlinje mellom de to anleggene, men det er nesten ni mil langs vei.

Anlegget på Stord er utstyrt med såkalte Antec-reaktorer, som bare bruker en uke på omdanning fra avfall og gjødsel til biogass. Daglig leder Jan Kåre Pedersen sier til Kretsløpet at også det nye anlegget vil bli utrustet med slike, men kapasiteten skal økes, slik at det kan produseres 120 GWh årlig. Noen bekymring for råstofftilgangen har Pedersen ikke. – Nei, vi ligger fint til i forhold til råstoff både fra landbruket og oppdrettsnæringen, avfallet kan pumpes fra båt rett inn i anlegget. Også mer matavfall vil etter hvert gå til biogassproduksjon i denne regionen, mener han.

I tillegg til biogass vil det Pedersen kaller bio-CO₂ bli et produkt fra anleggene, det blir en betydelig mengde av det når rågassen fra reaktorene oppgraderes til ren metan. – CO₂ er et industriprodukt med mange brukere i denne regionen. I dag kommer alt med tankbil over fjellet fra Herøya, sier Pedersen.

Folkemøtet i Etne, der planene ble presentert er omtalt i Haugesunds avis. Her framgår det at både ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim og stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) fra Stord var svært positive, mens blivende naboer til anlegget uttrykte mer skepsis. Pedersen sier at han håper å komme i gang med byggingen neste høst, men at det er vanskelig å forutsi hvor lang tid slike prosesser tar.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE