Nå kommer de første ISO-standardene for sirkulær økonomi

En nystartet europeisk standardiseringskomite vil ta stilling til om standardene fra ISO skal bli gjeldende som europeiske standarder. De vil da også bli fastsatt som Norsk Standard forteller Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge Foto Nicolas Tourrenc Standard Norge

På nyåret vil tre ISO-standarder for sirkulær økonomi være klare. – En milepæl for grønn omstilling, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus i en pressemelding.

I dagens lineære økonomi kastes over 90 prosent av de 100 milliarder tonn materialer som årlig forbrukes, en praksis som ikke er bærekraftig.

Å lukke kretsløpet, hvor avfall blir omgjort til ressurs, er avgjørende. Men selv om dette representerer et viktig skritt, er det ikke tilstrekkelig. Vårt eksisterende forbruksmønster er ikke bærekraftig på lang sikt, og uten betydelige fremskritt innenfor gjenvinning, står vi i fare for å tømme jordens begrensede ressurser.

I et forsøk på å møte denne utfordringen, arbeider den internasjonale standardiseringskomiteen for sirkulær økonomi med å utvikle en serie standarder.

De tre første standardene i serien er forventet publisert i starten av 2024. De representerer et viktig skritt framover, og kommer som et svar på et stadig økende internasjonalt ønske om sirkulær økonomi.

En viktig milepæl

De tre standardene definerer viktige begreper og beskriver overordnede prinsipper for sirkulær økonomi. De beskriver hvordan alle typer organisasjoner og virksomheter kan legge om sin produksjon eller tjenesteyting i sirkulær retning, og viser hvordan graden av sirkularitet kan måles. Standardene vil bidra til å etablere et felles begrepsapparat og en felles tenkemåte innen sirkulær økonomi. Dette er nyttig for alle som vil bidra til økt sirkularitet i samfunnet enten det er myndigheter, produsenter, tjenesteytere, miljøorganisasjoner eller andre.

– Standardene vil være en viktig milepæl i overgangen mot et mer bærekraftig samfunn, der avfall reduseres og gjenbrukes, og uttak av naturressurser begrenses. Standardene vil bidra til å ruste organisasjoner overalt til å begynne å bevege seg mot sirkularitet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Det omfattende arbeidet med standardene startet i 2019. Over 400 eksperter fra 81 land og en rekke internasjonale organisasjoner har deltatt. Fra Norge har vi deltatt med eksperter som representerer forskning, næringsliv, arbeidstakere og ungdomsorganisasjoner.

Veien videre

En nystartet europeisk standardiseringskomite vil ta stilling til om standardene fra ISO skal bli gjeldende som europeiske standarder. De vil da også bli fastsatt som Norsk Standard. Det kan bli disse standardene Europakommisjonen viser til som verktøy når implementeringen av Europas grønne giv (New Green Deal) skal iverksettes for fullt.

I tillegg vil det utvikles mer bransjespesifikke standarder. Prioriterte områder på europeisk nivå er elektronikk, batterier og kjøretøy, emballasje, plast, tekstiler, mat og næringsmidler, og bygg og byggevarer.

 

Les også:

Ny start for standardiseringsarbeidet innenfor avfall og gjenvinning

Stor interesse for standardarbeidet

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE