20. mars, 2024

Styret i Veas har ansatt Kjetil Wang-Hansen (45) som ny konsernsjef etter Ragnhild Borchgrevink. Wang-Hansen har fungert i stillingen siden

19. mars, 2024

96 bedrifter gjennomførte Grønt Punkts Plastløftet i 2023. Det vil si at de har bidratt til økt bruk av resirkulert

19. mars, 2024

Forskningsprosjektet Circ Pack er avsluttet etter drøye to år. Målet med prosjektet var å samle verdikjeden for å undersøke hvordan

14. mars, 2024

Miljødirektoratet gir i år tilskudd til 28 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling. – Søppel i havet er

14. mars, 2024

Onsdag vedtok EU-parlamentet sine forslag for bedre å forebygge og redusere avfall fra mat og tekstiler over hele EU, til

11. mars, 2024

RENAS overtar eierskapet av Rebatt, produsentansvarsselskapet for portable batterier. Rebatt har til nå vært direkte eiet av importørene av portable

11. mars, 2024

Miljødirektoratet oppfordrer norske aktører til å delta i en kravforberedende studie. EUs regelverk for økodesign skal blant annet sikre at

11. mars, 2024

Vrakbark har lenge vært et ubenyttet biprodukt i Norge. Nå satser Geminor på produksjon av en renset vrakbarkfraksjon tiltenkt energigjenvinningsanlegg

11. mars, 2024

Årets første nasjonale ryddedugnad, Vårryddagen, er rett rundt hjørnet. Det er et sikkert vårtegn når snøen smelter og søpla titter

K +

7. mars, 2024

Med bakgrunn i et ønske om å redusere søppeleksporten for å sikre energi til fjernvarmeanleggene og å unngå unødig vegtransport,

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE