K +

16. januar, 2024

Det svenske selskapet Re:NewCell AB som resirkulerer cellulosebasert tekstilavfall til såkalt Cirkulose, annonserer at de planlegger å starte forhandlinger med

16. januar, 2024

Mana, et selskap i NG Group (Norsk Gjenvinning-konsernet) og Standard Bio etablerer Cruda, et nyskapende biokarbonselskap med mål om å

15. januar, 2024

Nå foreligger ny veileder fra Miljødirektoratet til avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall. Regelverket gjelder for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg.

12. januar, 2024

Claes Merborn har besluttet å fratre sin stilling som adm.dir. i NG Metall, en del av NG Group konsernet. Roy

10. januar, 2024

En LCA-analyse som Norsus har gjort på oppdrag for Infinitum viser at ombruk av drikkevareemballasje som glass- og PET-flasker har

K +

9. januar, 2024

Elin Hansen, temmelig fersk seniorrådgiver i Avfall Norge, presenterte en ny struktur for organisasjonens faglige arbeid i et webinar 9.

9. januar, 2024

Stena Recycling og BASF inngår partnerskap. Stena Recycling vil samle inn, vurdere og forhåndsbehandle utrangerte batterier og rester fra batteriproduksjon

8. januar, 2024

Mengden uorganisk farlig avfall i Norge øker. Det er fortsatt behov for ny deponikapasitet, selv om økt gjenvinning kan redusere

K +

5. januar, 2024

På et rettsmøte 4. januar ble det inngått et forlik mellom Statsforvalteren og Stykkje as, selskapet til den tidligere eieren

K +

5. januar, 2024

Matsvinnutvalget som ble satt ned av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet i februar i fjor leverte denne uken

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE