Avfallspolitikk

7. juli, 2023

Europakommisjonen vil endre rammedirektivet for avfall, slik at tekstilprodusenter får mer ansvar for tekstilavfall, og matavfall i Europa reduseres. Det

29. juni, 2023

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til revidert kapittel 10a i avfallsforskriften på høring. Forslaget innebærer at

28. juni, 2023

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet anbefaler Miljødirektoratet nå en forskrift med krav til utvidet produsentansvar for utvalgte engangsprodukter av

K +

27. juni, 2023

Miljødirektoratet har sendt på høring et forslag om å øke omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken fra 17 til 19 prosent

K +

21. juni, 2023

EU-kommisjonens ambisiøse forslag til ny Batteriforordning er nå vedtatt av EU-parlamentet. Dermed ligger det etter hvert an til en ny

K +

9. juni, 2023

Et enstemmig Frevarstyre har ifølge Fredrikstad Blad bestemt at saken om kvoteplikt mot staten skal ankes. Kvoteplikten koster Frevar 24

K +

8. juni, 2023

Miljødirektoratet presenterte 2. juni den omfattende rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030. Her listes det opp 85 ulike tiltak som må

7. juni, 2023

Miljødirektoratet mener generell deponiavgift vil kunne gi økt materialgjenvinning av gips og andre materialer, og foreslår at virkemiddelet utredes. Klima-

6. juni, 2023

Sjøfartsdirektoratet anbefaler regjeringen å opprette et obligatorisk småbåtregister for alle båter fra 15 fot og oppover og båter med motor

K +

26. mai, 2023

– Å gjennomføre det grønne skiftet burde være en «no-brainer». Det er jo åpenbart ikke lurt av oss å bruke

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE