Avfallsdeklarering.no i rute

Miljødirektoratet jobber med å utvikle deklarasjonssystemet for farlig avfall, slik at det gir sporbarhet for farlig avfall gjennom hele verdikjeden, og kom nylig med en statusoppdatering for arbeidet.

Her kan man lese at prosjektet nylig har avsluttet planleggingsfasen, der direktoratet blant annet har brukt mye tid på innsiktsarbeid. – Vi har hatt stor nytte av dialog med aktører i bransjen – både avfallsprodusenter og mottak. Det har blitt gjennomført 12 dybdeintervjuer og en workshop. Vi har fått nyttige innspill og tilbakemeldinger som danner grunnlag for videre arbeid, skriver Miljødirektoratet.

Nå går arbeidet inn i gjennomføringsfasen, der selve utviklingen skjer. I denne fasen vil Miljødirektoratet også ha tett kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det legges også opp til å ha flere runder med interaksjoner med aktører i bransjen underveis i gjennomføringsfasen.

– Prosjektet skal tilfredsstille de formelle føringene satt av Miljødirektoratet og utvikle en løsning som er brukervennlig. Prosjektet jobber etter et brukerorientert perspektiv, som innebærer at den nye løsningen skal forenkle hverdagen til brukerne, skriver direktoratet og opplyser at det tas sikte på å lansere løsningen etter planen, som er innen 2. kvartal 2024.

 

Les også: Deklarasjonssystemet for farlig avfall må lages på nytt

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE