NOAH kan ta imot avfall på Langøya til 2030

Lokalpolitikerne i Holmestrand bøyde ikke av for press fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Saken om forlengelse av deponeringen på Langøya går nå til Kommunal- og distriktsdepartementet. FOTO: ESPEN BRAATA

NOAH Solutions as sendte 25. mai søknad til Miljødirektoratet om tillatelse til å forlenge behandlingen av uorganisk farlig avfall på Langøya. Løsningen innebærer lagring av farlig avfall i deponiet for ordinært avfall i Sydbruddet.

 

Søknaden er respons på en henvendelse Miljødirektoratet sendte til NOAH og Terrateam i juni i fjor, der selskapene ble bedt om å utrede mulighetene til å forlenge mottakskapasiteten for uorganisk farlig avfall. Og i meldingen fra NOAH heter det at Norge er sikret trygg sluttbehandling av uorganisk farlig avfall frem mot 2030 dersom søknaden blir godkjent. Her framgår det også at den omsøkte endringen vil ikke ha betydning for avslutningen av deponiene på Langøya.

Spørsmålet blir da hvorfor det nå plutselig er plass til så mye mer avfall, etter at vi i årevis har fått at Langøya snart er full?  Her opplyses det at søknaden er et resultat av flere års teknologiutvikling og prosessforbedringer, slik at avfallet nå tilfredsstiller kriteriene for stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall. Og behandlet farlig avfall som oppfyller disse kriteriene, kan ifølge Avfallsforskriften deponeres sammen med ordinært avfall. – Vi har lykkes med å produsere en gips som oppfyller kravene for samdeponering av behandlet farlig avfall med ordinært avfall fordi vi har bygget opp en unik kompetanse og et tungt teknologimiljø i Norge, sier konsernsjef Anders Lægreid i meldingen.

Og i dagens tillatelse har NOAH lov til å deponere farlig avfall opp til kote null (havnivå) i sydbruddet, mens ordinært avfall kan deponeres opp til kote 16. En tillatelse til å lagre «stabilt ikke-reaktivt farlig avfall» over kote null vil dermed gi tilgang til et 2,2 millioner m³ større deponivolum. Sammen med restvolumet i farlig avfallsdeponiet på 2,8 millioner m³  kan dette gi grunnlag for forlenget levetid for Langøya som mottaker for farlig avfall. – Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å løse en samfunnsutfordring og kunne tilby kundene våre en trygg og god mottaksløsning, til 2030, sier Lægreid.

 

Les også: Langøya kan ta i mot farlig avfall lenger

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE