En milliard for å hindre plastforurensing

– Om det ikke blir gjort noe nå, vil plastforurensingen dobles de neste tjue årene. Det vi bidrar med nå vil være med på å få bukt med dette, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto Sturlason

– Plastforurensing er et av de raskest voksende miljøproblemene i verden. Nå viderefører vi innsatsen for å få bukt med plastforurensing i utviklingsland, med opptil en milliard kroner over fire år, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i en pressemelding.

Plastforurensing finnes overalt i naturen, til og med i menneskekroppen. Hvert år blir over 110 millioner tonn plastavfall uforsvarlig håndtert i verden. Plastforurensing er skadelig for dyrelivet, økosystemene og utnyttingen av levende ressurser i havene. Det påverkar også menneskenes helse og livskvalitet negativt, og rammer særlig de fattigste.

– Om det ikke blir gjort noe nå, vil plastforurensingen dobles de neste tjue årene. Det vi bidrar med nå vil være med på å få bukt med dette, sier Tvinnereim.

Norge er en av de største giverne

Den nye støtten er en videreføring av bistandsprogrammet mot plastforurensing som ble etablert i 2019. Gjennom dette programmet er Norge en av de største giverne til tiltak mot plastforurensing.

En gjennomgang har vist at programmet har bidratt til å forhindre og redusere plastforurensing i utviklingsland. Programmet skal fortsette denne innsatsen. Det skal for eksempel bidra til å styrke reguleringen i ulike land og engasjere privat næringsliv til å utvikle gode løysinger. Målet er mer bærekraftig produksjon og forbruk av sirkulære produkter og tjenester, og bedre avfallshåndtering og rydding av kystsoner og elver. Programmet skal bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål 14.1 om å redusere marin forurensing.

Internasjonal avtale mot plastforurensing

Norge arbeider for en ambisiøs global avtale mot plastforurensing og er en av lederne for ei gruppe land som har særlig høye ambisjoner for forhandlingene. Vedtaket om å starte forhandlingene om en internasjonal avtale mot plastforurensing markerer et historisk skille i det internasjonale arbeidet mot plastforurensing. Forhandlingene pågår nå, med mål om å oppnå enighet i november.

– En effektiv internasjonal rettslig bindende avtale kan redusere plastforurensing med 90 prosent innen 2040, og er helt vesentlig for en overgang til en sirkulær plastøkonomi. Det vil være et stort behov for finregning for å gjennomføre avtalen. Særlig i fattige land. Det nye bidraget vårt vil være et viktig tiltak også i denne sammenhengen, sier Tvinnereim i pressemeldingen.

Les også: Inviterer til innspillsmøte om plastavtalen

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE