Utslippstillatelsen endelig på plass for fosforgjenvinning i Helsingborg

– Med utslippstillatelsen på plass kan vi nå øke tempoet og fortsette arbeidet med detaljplanlegging av anlegget for fosforgjenvinning i Helsingborg, sier Anders Kihl, leder for forskning og utvikling i Ragn-Sells. Foto Ragn-Sells

Ragn-Sells har nå fått fastsatt vilkårene for utslippstillatelsen som trengs for å kunne bygge et anlegg for utvinning av fosfor fra avløpsslam i Helsingborg. Tillatelsen kom etter en lang juridisk prosess og trer i kraft 21. mai.

Det er nå klart, etter en lang juridisk prosess, at Ragn-Sells får tillatelse til å bygge et anlegg i Helsingborg hvor næringsstoffet fosfor, en av de sentrale komponentene i mineralgjødsel, skal utvinnes fra slammet fra renseanleggene. Det forteller selskapet i en pressemelding. Detaljplanleggingen av fabrikken er nå i full gang. Den er basert på Ash2Phos-teknologien som er utviklet av Ragn-Sells innovasjonsselskap EasyMining og skal hente ut over 90 prosent av fosforet fra asken fra forbrent avløpsslam. Målet er å erstatte fosfor fra gruver i primært Russland og Marokko med lokalt produsert, resirkulert fosfor.

  – Vi ser at både svensk og europeisk landbruk lider under kostnadsøkninger etter Russlands invasjon av Ukraina, samtidig som matforsyningen i hele verden er alvorlig truet fordi klimaendringer, krig og mangel på innsatsvarer rammer landbruket ekstra hardt, sier Anders Kihl, leder for forskning og utvikling i Ragn-Sells i en pressemelding.

Ifølge FN skjer nesten halvparten av de globale klimautslippene under utvinning og prosessering av jomfruelige råvarer. Resirkulert fosfor tilsvarer teknisk sett jomfruelig fosfor og kan redusere tungmetaller i næringskjeden. Samtidig vil lokalt resirkulert fosfor redusere importavhengigheten. Ash2Phos-fabrikken i Helsingborg skal håndtere opptil 30.000 tonn slamaske per år, noe som vil bety 15.000 tonn fosfor i form av kalsiumfosfat per år.

Ragn-Sells antar at anlegget vil være oppe og i drift om 3-5 år.

– Ved å utnytte fosforet fra forbrent avløpsslam fjerner vi utslipp tilsvarende rundt 20.000 tonn karbondioksid hvert år bare med denne fabrikken, samtidig som vi kan bidra til en tryggere matforsyning i Sverige og i Europa, sier Anders Kihl.

Les også:

Ragn-Sells får utslippstillatelse, kan bygge gjenvinningsanlegg for fosfor

Ragn-Sells anke på avslag for fosforgjenvinning snart opp i retten

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE