Premium

K +

24. januar, 2023

Ved årsskiftet flyttet Kronos Titan en tredel av sin produksjon fra Fredrikstad til selskapets bedrift i Tyskland. Årsaken er ifølge

K +

20. januar, 2023

Interessen for produksjon av biokull er raskt økende. Etter noen år på snakkestadiet og et par pilotanlegg planlegges det nå

K +

17. januar, 2023

Renovasjonsarbeidere i Norsk Gjenvinning Renovasjon i Kristiansand og Vennesla jobber i gjennomsnitt 300 timer overtid i året, ifølge tillitsvalgt Jonas

K +

16. januar, 2023

– Avgiften på avfallsforbrenning i Norge kutter verken utslipp eller fremmer karbonfangst, stikk i strid med Regjeringens målsetting. Løsningen er

K +

12. januar, 2023

CO2-avgiften på forbrenning av avfall er fra 1. januar 2023 238 kroner for både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige anlegg, og ikke

K +

11. januar, 2023

Den nedslående brannstatistikken ved norske avfallsanlegg fører til at forsikringspremier og egenandeler øker drastisk. Og den største forsikringsaktøren KLP har

K +

9. januar, 2023

Tre av avfallsforbrenningsanleggene i Norge er kvotepliktige, de 23 andre er det ikke. Forskjellen er at Frevar, Sarpsborg Avfallsenergi og

K +

6. januar, 2023

Under Avfallforsks webinar «Plastfri biogjødsel»  kom det fram at det er innsamlingsposene som utgjør det største problemet når det gjelder

K +

5. januar, 2023

Få dager etter at forskriften trådte i kraft konstaterer daglig leder Pål Sverre Andgard i Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) at det

K +

4. januar, 2023

Oslo REG oversendte sin redegjørelse om Romerike Biogass (RBA) til Sirin Stav, Oslos byråd for miljø og samferdsel, i november.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE